ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Η τεχνολογία μειώνει τη γραφειοκρατία στη διαχείριση Κοινοτικών κονδυλίων

Λιγότερη γραφειοκρατία για τους δικαιούχους των Κοινοτικών κονδυλίων φέρνει, ήδη, η τεχνολογία. Έκθεση, η οποία αποτιμά το έργο των πέντε διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε., διαπιστώνει ότι τα κράτη – μέλη κάνουν όλο και μεγαλύτερη χρήση των δυνατοτήτων απλούστευσης του πλαισίου της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2014-2020. Πρόκειται για διαδικτυακές διαδικασίες για τη διαχείριση των κονδυλίων (ηλεκτρονική συνοχή), για την απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων (ενιαία σημεία εισόδου), αλλά και για την απλοποίηση της διαδικασίας διεκδίκησης επιστροφών από την Ε.Ε. στους δικαιούχους.


 

Στην ίδια έκθεση σημειώνεται ότι η “έξυπνη” χρήση των διαθέσιμων πόρων οδήγησε σε αύξηση της κινητοποίησης της ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Η νέα έκθεση, που δημοσιεύθηκε χθες, υπογραμμίζει τι έχουν επιτύχει τα πέντε ταμεία της Ε.Ε. από την έναρξη της περιόδου χρηματοδότησης, δεδομένου ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 έχει, πλέον, φτάσει σε πλήρη ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία έχουν διαθέσει, ήδη, €278 δις στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης. Έως τον Οκτώβριο του 2017, είχε αναληφθεί περίπου το ήμισυ του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020 για συγκεκριμένα έργα. Έως το τέλος του 2016, σχεδόν 793.500 επιχειρήσεις είχαν λάβει στήριξη από τα ταμεία και δημιουργήθηκαν περίπου 154.000 νέες θέσεις εργασίας.

Στο μεταξύ, 7,8 εκατ. άτομα έχουν, ήδη, επωφεληθεί από ενισχύσεις για την αναζήτηση εργασίας ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ βελτιώθηκε η βιοποικιλότητα 23,5 εκατ. εκταρίων γεωργικής γης. Συνολικά, έως το τέλος του 2016, επελέγησαν 2 εκατ. χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα, δηλαδή 1 εκατ. περισσότερα απ’ ό,τι το προηγούμενο έτος.

Πάνω από 76.000 επιχειρήσεις υποστηρίζονται, σήμερα, από τα ΕΔΕΤ με χρηματοδοτικά μέσα. Τα έργα στήριξης ΜμΕ, που έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αντιστοιχούν σε €11,5 δις μόχλευσης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, με στόχο τα €42 δις.

Καινοτομία
Σύμφωνα με την έκθεση, εκτός από τα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. ψηφιακά έργα, έργα κοινωνικής ένταξης και περιβαλλοντικά έργα που εμφανίζονται σήμερα, η έκθεση δείχνει ότι οι καινοτομίες, που εισάγονται κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, πραγματικά αποδίδουν. Κι αυτό, καθώς νέες προϋποθέσεις συνέβαλαν σε ένα καλύτερο περιβάλλον για επενδύσεις.

Το Μάρτιο του 2017, μια πρώτη αξιολόγηση των νέων προϋποθέσεων για επιτυχείς επενδύσεις (εκ των προτέρων αιρεσιμότητες) έδειξε ότι αυτές αποδείχθηκαν ισχυρά κίνητρα για μεταρρυθμίσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων – συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση ή τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, προγραμματισμός των επενδύσεων για την καινοτομία, τις μεταφορές ή τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Για την μετά από το 2020 περίοδο χρηματοδότησης, προβλέπεται η περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των ταμείων της Ε.Ε. και της στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη – μέλη.

Πηγή: sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο