Legal Terms


ΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

H χρήση των προϊόντων (Λογισμικών Συστημάτων) της ΙΜΕ παρέχεται υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης.

 

 ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

 1. Η ΙΜΕ έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα Λογισμικό Σύστημα, και παράλληλα διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης του Λογισμικού Συστήματος.
 2. Ο Πελάτης, προκειμένου να αποκτήσει τη χρήση του ως άνω Λογισμικού Συστήματος καθώς και, τις παρεχόμενες από την ΙΜΕ, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης αυτού, αποδέχεται τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 1. Αντικείμενο της Σύμβασης
  Η ΙΜΕ, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και υπό τους ειδικότερους όρους αυτής, παρέχει στον Πελάτη α) πλήρες αντίγραφο του Λογισμικού Συστήματος, καθώς και την άδεια χρήσης αυτού, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, και β) ειδικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συντήρησης του Λογισμικού Συστήματος.

  Ο Πελάτης υποχρεούται όπως καταβάλει στην ΙΜΕ την αμοιβή για τις ως άνω υπηρεσίες, όπως αναλυτικά αυτή καθορίζεται κατωτέρω, στην παράγραφο 4 της παρούσης Σύμβασης.

 2. Επίπεδα Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης και Συντήρησης του Λογισμικού Συστήματος

  2.1 Τεχνική Υποστήριξη του Λογισμικού Συστήματος.

  Η τεχνική υποστήριξη του Λογισμικού Συστήματος περιλαμβάνει:

  • Την παροχή οδηγιών από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της ΙΜΕ, για την ορθή εγκατάσταση και χρήση της εκάστοτε τρέχουσας και αμέσως προηγούμενης έκδοσης του Λογισμικού Συστήματος. Οι οδηγίες αυτές θα παρέχονται στον Πελάτη ή σε άτομο προστεθέν υπό του πελάτη, που θα έχει ειδικά οριστεί από αυτόν για τον σκοπό αυτό.
  • Τον προσδιορισμό και την επίλυση προβλημάτων της εκάστοτε τρέχουσας και αμέσως προηγούμενης έκδοσης του Λογισμικού Συστήματος μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης.

  2.2 Συντήρηση του Λογισμικού Συστήματος – Νέες Εκδόσεις του Λογισμικού Συστήματος
  Η συντήρηση του Λογισμικού Συστήματος περιλαμβάνει την παροχή στον Πελάτη κάθε νέας έκδοσης του Λογισμικού Συστήματος καθώς και την εγκατάσταση αυτής. Κάθε νέα έκδοση του Λογισμικού Συστήματος αποτελείται από ένα (1) πλήρες αντίγραφο, σε ηλεκτρονική μορφή του συνόλου των αναθεωρημένων Εγχειριδίων του «Λογισμικού Συστήματος» και ένα (1) αντίγραφο του εκτελέσιμου αντικειμενικού κώδικα της νέας έκδοσης του Λογισμικού Συστήματος, η οποία δεν συμπεριλαμβάνει προϊόντα που έχουν χαρακτηρισθεί από την ΙΜΕ ως νέα προϊόντα, η Άδεια Χρήσης των οποίων συνεπάγεται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Πελάτη.

  Οι νέες εκδόσεις του Λογισμικού Συστήματος είναι αναγκαίο να αποκτώνται χωριστά για κάθε Λειτουργικό Περιβάλλον του Χώρου Λειτουργίας του Πελάτη, ώστε να είναι δυνατή η ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του εκάστοτε Λειτουργικού Περιβάλλοντος. Για κάθε νέα έκδοση του Λογισμικού Συστήματος θα παρέχονται οι τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συντήρησης.

 3. Διάρκεια και Λήξη
  3.1 Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συντήρησης του Λογισμικού Συστήματος παρέχονται για μία αρχική χρονική περίοδο ενός (1) έτους από την υπογραφή του αρχικού τιμολογίου. Μετά τη λήξη της αρχικής αυτής χρονικής περιόδου, διάρκειας ενός έτους, η ισχύς της Σύμβασης θα ανανεώνεται / παρατείνεται σιωπηρά για τουλάχιστον ένα (1) έτος, και για κάθε επόμενο έτος, εκτός εάν κάποιος εκ των συμβαλλομένων ασκήσει το δικαίωμα τερματισμού αυτής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητά κατωτέρω στην παράγραφο 3.2 της παρούσης.

  3.2 Τόσο η ΙΜΕ, όσο και ο Πελάτης διατηρούν το δικαίωμα άρνησης της ανανέωσης / παράτασης της αρχικής περιόδου Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης και Συντήρησης του Λογισμικού Συστήματος, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης σχετικής κοινοποίησης της εν λόγω απόφασης προς την άλλη πλευρά τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της λήξεως της εκάστοτε διάρκειας ισχύος της Σύμβασης.

  3.3 Σε περίπτωση παραβίασης των άνω όρων, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις, ο Πελάτης ευθύνεται σε αποζημίωση της ΙΜΕ για κάθε θετική και αποθετική της ζημία και κάθε διαφυγόν κέρδος της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 4. Αμοιβή και πληρωμή4.1 Για κάθε ανανέωση της Σύμβασης, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλλει στην ΙΜΕ την αντίστοιχη ετήσια αμοιβή Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης και Συντήρησης του Λογισμικού Συστήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της ΙΜΕ. Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συντήρησης του Λογισμικού Συστήματος τιμολογούνται επί ετησίας βάσεως και η οφειλόμενη σχετική αμοιβή από τον Πελάτη προς την ΙΜΕ καταβάλλεται εντός (30) τριάντα ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Το συνολικό ποσό της εν λόγω αμοιβής είναι απαλλαγμένο, για την ΙΜΕ, από οποιεσδήποτε υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις. Οι επιβαρύνσεις αυτές (Φ.Π.Α. ή άλλοι οιασδήποτε φύσεως επιβαλλόμενοι φόροι που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης και Συντήρησης του Λογισμικού Συστήματος) επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.

  4.2 Στην περίπτωση κατά την οποία το οφειλόμενο συνολικό ποσό από τον Πελάτη δεν έχει καταβληθεί προς την ΙΜΕ εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, καθώς επίσης και τα τέλη αποκατάστασης της Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης και Συντήρησης του Λογισμικού Συστήματος σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Αντιπροσώπου, λύεται αυτοδικαίως η παρούσα Σύμβαση και η ΙΜΕ έχει το δικαίωμα να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού. Παράλληλα, η ΙΜΕ διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή και οριστικής διακοπής της Παροχής των εν λόγω Υπηρεσιών, μέχρι εξοφλήσεως του οφειλόμενου ποσού από τον Πελάτη.

 5. Επίπεδα Προτεραιότητας Προβλημάτων
  Η ΙΜΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, εντός των λογικών πλαισίων, που υπαγορεύονται από τους γενικά αποδεκτούς κανόνες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για την επίλυση προβλημάτων της εκάστοτε τρέχουσας πρωτότυπης έκδοσης Λογισμικού Συστήματος, τα οποία της γνωστοποιούνται από τον Πελάτη, σύμφωνα με το επίπεδο προτεραιότητας με το οποίο έχουν χαρακτηρισθεί τα εν λόγω προβλήματα από την ΙΜΕ. Οι ενέργειες της ΙΜΕ για την επίλυση προβλημάτων του Λογισμικού Συστήματος, ανάλογα με το επίπεδο προτεραιότητας, το οποίο έχει αποδοθεί σε αυτά, είναι:

  Προβλήματα Επιπέδου Προτεραιότητας Α (P1, P2, P3): Η ΙΜΕ θα προβεί άμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Θα αναθέσει σε ένα από τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας της, την έρευνα, τον προσδιορισμό και την επίλυση του προβλήματος.
  • Θα κοινοποιήσει στα καθ’ ύλη αρμόδια διευθυντικά στελέχη της, ότι ένα πρόβλημα Προτεραιότητας Α έχει γνωστοποιηθεί και ότι ήδη λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την επίλυσή του.
  • Θα ενημερώνει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τον Πελάτη, αναφορικά με την πρόοδο των σχετικών εργασιών για την επίλυση του αναφερθέντος προβλήματος.
  • Θα εκκινήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες, οι οποίες απαιτούνται, προκειμένου να προσφέρει στον Πελάτη την ενδεδειγμένη λύση του προβλήματος.
 6. Περιορισμός Ευθύνης
  Η ΙΜΕ απαλλάσσεται πλήρως από κάθε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης και Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης και Συντήρησης του Λογισμικού Συστήματος στην περίπτωση κατά την οποία:

  • Το Λογισμικό Σύστημα έχει υποστεί αλλοιώσεις, βλάβες ή μετατροπές οιασδήποτε φύσεως.
  • Τα προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιάζει το Λογισμικό Σύστημα οφείλονται σε κακή χρήση ή αμέλεια του Πελάτη και των υπαλλήλων αυτού, δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή επί του οποίου έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό Σύστημα ή άλλες αιτίες, οι οποίες εκφεύγουν της αρμοδιότητας, ευθύνης και ελέγχου της ΙΜΕ.
  • Το Λογισμικό Σύστημα έχει εγκατασταθεί από τον Πελάτη σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή υπό τον έλεγχο ενός λειτουργικού συστήματος μη υποστηριζόμενου από την ΙΜΕ.
  • Ο Πελάτης δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, καθώς και σε περίπτωση που παραβαίνει οποιονδήποτε όρο της παρούσης.

  Ουδεμία ευθύνη φέρει η ΙΜΕ για την οιασδήποτε φύσεως διαφοροποίηση ή μεταβολή της λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή του Πελάτη, η οποία ενδέχεται να είναι απαραίτητη για την παράκαμψη προβλημάτων και την περαιτέρω χρησιμοποίηση του Λογισμικού Συστήματος.

 7. Ενσωμάτωση στη Σύμβαση
  Ο Πελάτης αποδέχεται, και συμφωνεί, ότι κάθε νέα έκδοση του Λογισμικού Συστήματος με την οποία τον εφοδιάζει η ΙΜΕ, υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης.
 8. Γενικοί όροι
  Η ΙΜΕ δε φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για την αδυναμία ή την καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, εφ’ όσον αυτή η αδυναμία ή καθυστέρησή τηςοφείλεται σε αιτίες που δεν ελέγχονται από αυτήν ή/και σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως, επί παραδείγματι, στάση εργασίας, απεργία, πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμός, επιστράτευση κ.ο.κ. Η ΙΜΕ και ο Πελάτης συμφωνούν και αναλαμβάνουν τη δέσμευση, να τηρούν εχεμύθεια και να μην αποκαλύπτουν, ή/και γνωστοποιούν, σε τρίτους, πληροφορίες οι οποίες έχουν περιέλθει στην κατοχή τους και οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Πληροφορίες αυτής της φύσεως, χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές και απόρρητες.

  Η παρούσα σύμβαση, αποτελεί τη μόνη, πλήρη και αποκλειστική συμφωνία για την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης και Συντήρησης εκ μέρους της ΙΜΕ προς τον Πελάτη, και κάθε προηγούμενη, γραπτή ή προφορική συμφωνία αναφερόμενη στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, θεωρείται άκυρη και μη υφιστάμενη.

  Οποιαδήποτε προσθήκη στην παρούσα σύμβαση, ή τροποποίηση αυτής, πραγματοποιείται μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και των δύο συμβαλλομένων, υπογεγραμμένη από πρόσωπα νομίμως εξουσιοδοτημένα για την υπογραφή τέτοιων συμφωνιών, για λογαριασμό τόσο του Πελάτη, όσο και της ΙΜΕ. Οποιαδήποτε άλλη απόκλιση από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης ή άλλη έγγραφη τροποποίησή της, είναι άκυρη και ανίσχυρη.

 9. Ορισμοί
  Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η ορολογία που χρησιμοποιείται είναι η κατωτέρω:

  Λογισμικό σύστημα σημαίνει την εφαρμογή λογισμικού Η/Υ, της οποίας δημιουργός και αποκλειστικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι η ΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ, και της οποίας η μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης παραχωρείται στον Πελάτη.

  Νέα έκδοση λογισμικού συστήματος νοείται κάθε νέα έκδοση της εφαρμογής λογισμικού Η/Υ που περιλαμβάνει βελτιώσεις ή/και επεκτάσεις λειτουργικότητας που η ΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ θεωρεί, κατά την επιχειρηματική διακριτική της ευχέρεια, ότι είναι λογικές ή αναγκαίες βελτιώσεις ή επεκτάσεις του λογισμικού Η/Υ, και οι οποίες διατίθενται στους κατόχους ισχύουσας άδειας χρήσης, κατά τους ειδικότερους όρους της εμπορικής της πολιτικής.

  Πρόβλημα Προτεραιότητας P1 νοείται ένα πρόβλημα που είτε καθιστά το Λογισμικό Σύστημα ανεκτέλεστο είτε προκαλεί καταστροφική διακοπή του Λογισμικού Συστήματος.

  Πρόβλημα Προτεραιότητας P2 νοείται ένα πρόβλημα το οποίο υποβιβάζει σημαντικά την απόδοση του Λογισμικού Συστήματος ή περιορίζει ουσιαστικά τη χρήση του Λογισμικού Συστήματος από τον Πελάτη.

  Πρόβλημα Προτεραιότητας P3 νοείται ένα πρόβλημα που προκαλεί ελάχιστη επίδραση στη χρήση του Λογισμικού Συστήματος από τον Πελάτη.

 10. Άδεια χρήσης
  Η παρούσα σύμβαση παρέχει στον Πελάτη την άδεια χρήσης του Λογισμικού Συστήματος υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στη Σύμβαση ως άνω καθώς και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

  -Αποσυμπίληση:
  Επιτρέπεται στον Πελάτη, χωρίς περαιτέρω άδεια και χωρίς πληρωμή αμοιβής, η αποσυμπίληση (reverse engineering) του Λογισμικού Συστήματος- προγράμματος, εφόσον είναι απαραίτητη για να ληφθούν οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διαλειτουργικότητα του Λογισμικού Συστήματος με άλλα προγράμματα, εφόσον οι αναγκαίες για τη διαλειτουργικότητα πληροφορίες δεν ήταν ήδη ευκόλως και ταχέως προσιτές στον Πελάτη ς και εφόσον οι πράξεις περιορίζονται στα μέρη του αρχικού προγράμματος, που είναι απαραίτητα για τη διαλειτουργικότητα αυτή.
  Οι πληροφορίες που ελήφθησαν κατ’ εφαρμογή της αποσυμπίλησης δεν επιτρέπεται: α) να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους εκτός από την επίτευξη της διαλειτουργικότητας του Λογισμικού Συστήματος,
  β) να ανακοινωθούν σε άλλα πρόσωπα εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται για τη διαλειτουργικότητα του Λογισμικού Συστήματος,
  γ) να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία, την παραγωγή ή την εμπορία προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, του οποίου η έκφραση είναι κατά βάση όμοια προς το αρχικό πρόγραμμα ή για οποιαδήποτε άλλη πράξη που προσβάλλει την πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού/ΙΜΕ.
  Επιτρέπεται στον Πελάτη η αποσυμπίληση του Λογισμικού Συστήματος για τη μετάφραση, προσαρμογή, διασκευή, μετατροπή, διόρθωση σφαλμάτων (bugs), αποθήκευση, φόρτωση, εκτέλεση, μεταβίβαση του Λογισμικού Συστήματος μόνο για τις ανάγκες της κατά προορισμό χρήσης αυτού.
  Επιτρέπεται στον Πελάτη η αποσυμπίληση για την παρακολούθηση, μελέτη και δοκιμή του Λογισμικού Συστήματος.
  -Aπαγορεύεται η ανακατασκευή του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα.
  -Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα παραγωγής ενός μόνο εφεδρικού αντιγράφου ασφαλείας..
  -Η παρούσα άδεια δεν παραχωρεί στον Πελάτη οποιοδήποτε δικαίωμα σε σχέση με εμπορικά σήματα της ΙΜΕ.
  -Η χρήση του Λογισμικού Συστήματος πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και να μην προσβάλλει τα νόμιμα συμφέροντα της ΙΜΕ.
  -Απαγορεύεται στον Πελάτη να παραχωρεί τη χρήση της άδειας αυτής σε τρίτους ή να παραχωρεί υποάδειες.

 11. Αρμόδια δικαστήρια
  Μόνα αρμόδια για την επίλυση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ακόμα και σε περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, είναι τα δικαστήρια των Πατρών.