Εταιρεία

Η IME ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε., ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού για την παροχή ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων στους Συγκοινωνιακούς οργανισμούς όλης της χώρας και για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού. Με την πάροδο των χρόνων καταφέραμε να καλύψουμε όλο το φάσμα της Μηχανογράφησης-Μηχανοργάνωσης οποιασδήποτε μορφής επιχείρησης.

Σήμερα η Εταιρεία μας πιστοποιημένη με ISO 9001:2008, είναι επίσημος συνεργάτης της Microsoft και της Intel. Έχοντας έδρα την Πάτρα και γνωρίζοντας πλήρως τις απαιτήσεις όλου του φάσματος της αγοράς, διαθέτουμε προηγμένα και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και πλήρεις υπηρεσίες υποστήριξης (Hardware και Software) σε όλη την Ελλάδα. Η δυνατότητα αυτή στηρίζεται τόσο στην τριαντακονταπενταετή εμπειρία, στην τεχνογνωσία του προσωπικού μας, όσο και στην ύπαρξη εξειδικευμένων λύσεων και προϊόντων για όλους τους κλάδους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Γνώμονας για την εξέλιξή μας υπήρξε πάντα η άρτια οργάνωση και η δυναμική ανάπτυξη των πελατών μας. Προς την οδό αυτή, έχουμε εργαστεί ακατάπαυστα στηριζόμενοι στην εμπειρία, την εξειδίκευση και τη συνεχή ενημέρωση. Εδώ και 35 χρόνια αναπτύσσουμε προγράμματα, τα οποία καλύπτουν πλήρως τις μηχανογραφικές ανάγκες των πελατών μας. Δουλεύουμε συστηματικά και παραγωγικά αναπτύσσοντας υποδομές, για να πετύχουμε άριστες υπηρεσίες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.

Το εργατικό μας δυναμικό απαρτίζεται από 25 άτομα τα οποία διαθέτουν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις με ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση με διάθεση για συνεχή κατάρτιση και παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων. Για να είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας εντός και εκτός Πατρών διαθέτουμε 5 ιδιόκτητα αυτοκίνητα.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Διαρκής στόχος της IME ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, αποτελεί η διεύρυνση του επιχειρησιακού στίβου δραστηριοποίησης της στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής.

Ποιο συγκεκριμένα:

Συνεχής προσπάθεια για καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα

Παρακολούθηση και εφαρμογή κάθε νέας τεχνολογίας σε γλώσσες προγραμματισμού και σε πληροφοριακά συστήματα

Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες

Διασφάλιση ότι τα προϊόντα θα είναι πάντοτε αρίστης ποιότητας, και η παραγωγή τους θα πραγματοποιείται κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες

Συνεχής επίβλεψη και έλεγχος της παραγωγής από τον αρμόδιο τεχνικό σύμβουλο

Σύγχρονες εγκαταστάσεις και άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για το ανθρώπινο δυναμικό

Αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών παρέχοντάς τους τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών τους

Εξάλειψη των παραπόνων των πελατών

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008

H ΙΜΕ Πληροφορική ΕΠΕ, επιδιώκοντας την άριστη παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, έχει εφαρμόσει το σύστημα διαχείρισης που πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.

Το σύστημα αυτό αφορά:

Σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού

Υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης

Μηχανογραφικές εφαρμογές

Εμπορία και υποστήριξη μετά την πώληση

Προϊόντα υλισμικού (hardware) και λογισμικού (software)