Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης, Συμβόλαια Υποστήριξης, Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας κατανοώντας την ανάγκη της συνεχούς και αδιάκοπης  λειτουργίας της μηχανογράφησης των πελατών της, παρέχοντας πάντα αξιοπιστία και υπευθυνότητα, προσφέρει μια σειρά από ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης έτσι ώστε να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των πελατών της. Οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχουμε, αφορούν τόσο τις εφαρμογές λογισμικού (software), όσο και το υλισμικό (Hardware). Η υπηρεσία αυτή παρέχεται με συμβόλαιο ή και χωρίς, με τη δυνατότητα εικοσιτετράωρης εξυπηρέτησης. Από την πρώτη κιόλας ημέρα της λειτουργιάς μας διατηρούμε τέτοια συμβόλαια Συντήρησης/Υποστήριξης. Η πλειοψηφία των πελατών που διατηρούν τέτοια συμβόλαια βρίσκονται εκτός Πατρών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι δύο κεντρικοί πανελλαδικά σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων, ο σταθμός του Κηφισού και ο σταθμός Μακεδονίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

Η εταιρία παρέχει ποικίλους τρόπους υποστήριξης τόσο για Software, όσο και για Hardware. Υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής υποστήριξης, υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης βοήθειας αλλά και επίσκεψη έμπειρου τεχνικού στον χώρο των πελατών για την επίλυση πιθανών προβλημάτων.

 

Συμβόλαια Υποστήριξης

 

 Basic Gold Platinum 
Τηλεφωνική Υποστήριξη   08:00–16:00  08:00–20:00 24ωρη
Άμεση επέμβαση με Απομακρυσμένη Υποστήριξη (Remote Support)  08:00–16:00  08:00–20:00 24ωρη
 Επίσκεψη Τεχνικού  08:00–16:00  08:00– 20:00 24ωρη
 Απόκριση Επίσκεψης Τεχνικού σε μη κρίσιμα προβλήματα  8 εργάσιμες ώρες  4 εργάσιμες ώρες 2 εργάσιμες ώρες
 Απόκριση Επίσκεψης Τεχνικού σε κρίσιμα προβλήματα  4 εργάσιμες ώρες  2 εργάσιμες ώρες 1 εργάσιμη ώρα
 Εξαμηνιαία Προληπτική Συντήρηση Εξοπλισμού κ έλεγχος ορθής λειτουργιάς συστημάτων και δικτύων  ΟΧΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ
Ώρες προπληρωμένης υποστήριξης ** 15 30 45

 

 

*Ειδικά συμβόλαια υποστήριξης συντάσσονται κατόπιν συνεννόησης.
** Η τηλεφωνική υποστήριξη αντιστοιχεί στο 1/3 της ώρας υποστήριξης.
Οι ώρες απόκρισης επίσκεψης τεχνικού είναι για την περιοχή των Πατρών

Για την καλύτερη υποστήριξη των πελατών μας μέσω απομακρυσμένης βοήθειας, προτείνουμε την ανάκτηση κάποιας από τις προτεινόμενες εκδόσεις του προγράμματος TeamViewer (έπειτα από υπόδειξη των τεχνικών μας).
TeamViewer Έκδοση v.6 (TeamViewerQS.exe, 3.4 MB)
TeamViewer Έκδοση IME v.6 (TeamViewerQS_el-IMEv6.exe, 2.7 MB)