Δομημένη Καλωδίωση

Δομημένη ΚαλωδίωσηH ΙΜΕ πληροφορική έχοντας την εμπειρία σε θέματα δικτύωσης, αναλαμβάνει εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης

τερματισμού και ελέγχου της, δίνοντας λύσεις που επικεντρώνονται στην σωστή λειτουργία, στην γρήγορη διόρθωση βλαβών

και την εύκολη επέκταση του δικτύου.

Η καλωδίωση μπορεί να καλύπτει τα εξής:

Συμβατική Τηλεφωνία, IP Τηλεφωνία (VoIP), Δίκτυα UTP, Fiber Optics, TV, Συστήματα ασφαλείας, Πυρασφάλεια