ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Από το Λονδίνο στη Μαδρίτη μεταφέρεται το Παρατηρητήριο Ασφάλειας του Galileo

Απόφαση για τη μεταφορά του εφεδρικού ιστότοπου του Κέντρου Παρακολούθησης Ασφάλειας του συστήματος Galileo από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ισπανία ενέκρινε, χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Κέντρο Παρακολούθησης Ασφάλειας του Galileo (GSMC) είναι μια τεχνική υποδομή, που διαδραματίζει βασικό ρόλο στην εξασφάλιση της ασφάλειας του δορυφορικού προγράμματος πλοήγησης Galileo της Ε.Ε. Το GSMC έχει την κύρια και λειτουργική του θέση στη Γαλλία και την υπηρεσία υποστήριξης στο Ηνωμένο Βασίλειο (Swanwick). Ως επακόλουθο της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., ο χώρος εφεδρείας του GSMC πρέπει να μεταφερθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο σε ένα από τα 27 κράτη – μέλη της Ε.Ε.


Την 1η Αυγούστου 2017, η Επιτροπή απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποδοχή του χώρου υποστήριξης του GSMC. Έξι κράτη – μέλη (Βέλγιο, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία) υπέβαλαν προτάσεις. Η Επιτροπή τις αξιολόγησε βάσει αντικειμενικών τεχνικών και χρηματοπιστωτικών κριτηρίων, βάσει των κανόνων που προβλέπονται στον κανονισμό Galileo.

Μεταφορά
Στις 18 Ιανουαρίου 2018, εκπρόσωποι των 27 κρατών – μελών στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δορυφορικών Συστημάτων Παγκόσμιας Πλοήγησης (GNSS) ψήφισαν υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για τη μετεγκατάσταση του εφεδρικού χώρου στην Ισπανία. Με τη χθεσινή επίσημη απόφαση, η Επιτροπή δρομολογεί τη διαδικασία για τη μεταφορά του ιστοτόπου υποστήριξης από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ισπανία.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜμΕ Elżbieta Bieńkowska σχολίαζε χθες: “Το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης της Ευρώπης Galileo παρέχει, ήδη, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για πάνω από ένα χρόνο τώρα. Με τη σημερινή απόφαση, η Επιτροπή λαμβάνει τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να εξασφαλίσει τη συνέχεια της επιχείρησης διατήρηση της ασφάλειας του συστήματος Galileo”.

Έναρξη λειτουργίας
Ο νέος χώρος θα τεθεί σε λειτουργία τους επόμενους μήνες, με την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης του από το Συμβούλιο Διαπίστευσης Ασφαλείας για τα Ευρωπαϊκά Συστήματα GNSS. Το κράτος – μέλος υποδοχής θα επιβαρυνθεί με το κόστος φιλοξενίας του εφεδρικού χώρου, ενώ η Ε.Ε. θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα προσωπικού και εξοπλισμού Galileo. Ο Οργανισμός GNSS στην Πράγα (GSA) θα αποφασίσει για τον αριθμό του προσωπικού, που θα λειτουργήσει το εφεδρικό κέντρο.

Το Galileo
Το Galileo αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Επιτροπής για το διάστημα, η οποία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, στη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών, στην προώθηση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στο διάστημα και στη διατήρηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Το σύστημα παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης υψηλής ακρίβειας υποστηρίζει, ήδη, επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, παρέχει πιο ακριβείς υπηρεσίες πλοήγησης, προσφέρει καλύτερο συγχρονισμό χρόνου για κρίσιμες υποδομές και εξασφαλίζει ασφαλείς υπηρεσίες για τις δημόσιες Αρχές. Ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών και startups χρησιμοποιούν τα δεδομένα του Galileo και ενεργοποιούν τις συσκευές τους, συμπεριλαμβανομένων των νεότερων εκδόσεων των smartphones (μάθετε εάν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη με το Galileo).

Πηγή: sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο