ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Το 16% των ευρωπαϊκών εταιρειών κάνει πωλήσεις μέσω Διαδικτύου

Το διαδικτυακό κανάλι πωλήσεων επιλέγουν σταδιακά όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Το 2016, το 16% των εταιρειών, που βρίσκονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και απασχολούσαν τουλάχιστον 10 άτομα, είχαν λάβει παραγγελίες μέσω ιστότοπου ή μέσω εφαρμογών. Οι πωλήσεις μέσω Web περιλαμβάνουν πωλήσεις τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές, όσο και σε άλλες επιχειρήσεις.


 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, το μερίδιο των επιχειρήσεων της Ε.Ε., που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, αυξήθηκε από 12% το 2010 σε περίπου 16% το 2014. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι, από τις επιχειρήσεις της Ε.Ε., που έκαναν πωλήσεις μέσω Διαδικτύου το 2016, σχεδόν το σύνολο (97%) διαθέτει τα προϊόντα στη χώρα του, ενώ λιγότερο από το ήμισυ (44%) σε πελάτες εγκατεστημένους σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε.

Η Eurostat σχολιάζει ότι οι πωλήσεις μέσω Διαδικτύου μπορούν να προσφέρουν στις επιχειρήσεις τα μέσα για την επέκτασή τους πέρα από τα εθνικά σύνορα και για την προσέγγιση πελατών (επιχειρήσεων ή καταναλωτών) ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.

Πάντως, ακόμη και σήμερα, αρκετά εμπόδια περιορίζουν το διασυνοριακό εμπόριο εντός Ε.Ε. Για παράδειγμα, σχεδόν δύο στις πέντε επιχειρήσεις της Ε.Ε. με πωλήσεις μέσω Διαδικτύου σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. το 2016 ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες, κυρίως, λόγω του κόστους των παραδόσεων ή και των γλωσσικών εμποδίων.

Πρωτοπορία
Στα κράτη – μέλη της Ε.Ε., οι πωλήσεις μέσω Διαδικτύου χρησιμοποιήθηκαν από περίπου το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων στην Ιρλανδία (26%), τη Σουηδία (25%) και τη Δανία (24%), με τις χώρες αυτές να έχουν τις καλύτερες επιδόσεις πανευρωπαϊκά. Στο αντίθετο μέρος της κλίμακας, οι online πωλήσεις αφορούσαν μόλις μία στις δέκα επιχειρήσεις ή λιγότερες στη Ρουμανία (7%), τη Βουλγαρία και την Πολωνία (και 9%), την Ιταλία και τη Λετονία (αμφότερες με 10%).

Τα μεγαλύτερα ποσοστά των επιχειρήσεων της Ε.Ε. με πωλήσεις μέσω Διαδικτύου το 2016 σε πελάτες, που βρίσκονται σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε., καταγράφηκαν στην Κύπρο (71%) και στην Αυστρία (69%), ακολουθούμενες από το Λουξεμβούργο (61%), τη Λιθουανία (57%), Ιταλία, Ελλάδα και Μάλτα (55%). Αντίθετα, αυτό αφορούσε μια στις τρεις ή και λιγότερες επιχειρήσεις στα τρία σκανδιναβικά κράτη – Φινλανδία (24%), Δανία (30%) και Σουηδία (33%) – καθώς και στη Ρουμανία (28%).

Όσον αφορά το εμπόριο με τρίτες χώρες, μόνο το 50% των επιχειρήσεων με πωλήσεις μέσω Διαδικτύου διαθέτουν τα προϊόντα τους σε πελάτες εκτός της Ε.Ε.

Εμπόδια
Η πλειοψηφία (59%) των επιχειρήσεων της Ε.Ε., που έλαβαν παραγγελίες μέσω ενός δικτυακού τόπου ή μέσω εφαρμογών κατά το 2016, δεν ανέφερε δυσκολίες για τις πωλήσεις μέσω Διαδικτύου σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Ωστόσο, σχεδόν 4 στους 10 (38%) ανέφεραν παράγοντες, που δυσκολεύουν τις πωλήσεις. Αυτά αφορούσαν, κυρίως, οικονομικούς λόγους, όπως το υψηλό κόστος παράδοσης ή επιστροφής προϊόντων (27%), τεχνικά εμπόδια, όπως η έλλειψη γνώσης ξένων γλωσσών (13%) ή η προσαρμογή της επισήμανσης των προϊόντων (9%) ή/και δικαστικοί λόγοι για παράδειγμα για την επίλυση των καταγγελιών και των διαφορών (12%).

Πηγή: sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο