ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Συγκροτήθηκε η Task Force για τις ψευδείς ειδήσεις στο Διαδίκτυο

Αποφασισμένη να βάλει “φρένο” στη διάδοση ψευδών ειδήσεων στο Διαδίκτυο και την παραπληροφόρηση μέσω του Internet, εμφανίζεται η Ευρώπη. Ελάχιστο διάστημα μετά από την απόφαση για τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε τα 39 μέλη της Task Force. Αποστολή της νεοσύστατης Task Force, τα μέλη της οποίας συνεδρίασαν χθες, είναι να υποστηρίξει την Επιτροπή να χαράξει μια ενιαία στρατηγική για την αντιμετώπιση της διάδοσης ψευδών ειδήσεων, την οποία θα παρουσιάσει τον Απρίλιο του 2018.


 

Στην ομάδα των εμπειρογνωμόνων μετέχουν πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι από διαδικτυακές πλατφόρμες, μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ορίστηκε η καθηγήτρια Madeleine de Cock Buning από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, η οποία ειδικεύεται στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα μέλη της θα παρέχουν συμβουλές για την εκτίμηση της έκτασης του φαινομένου, τον καθορισμό των ρόλων και των ευθυνών των ενδιαφερόμενων μερών, την αποτύπωση της διεθνούς διάστασης, την εξέταση των θέσεων που διακυβεύονται και τη διατύπωση συστάσεων. Η διατύπωση απόψεων αφορά τρεις βασικούς τομείς:

– Την έκταση του προβλήματος, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται πολίτες και ενδιαφερόμενα μέρη τις ψευδείς ειδήσεις, κατά πόσον έχουν επίγνωση της παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο και κατά πόσον εμπιστεύονται τα διάφορα μέσα,

– Την αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ήδη λάβει οι πλατφόρμες, οι εταιρείες μέσων ενημέρωσης και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση της διάδοσης ψευδών ειδήσεων,

– Τις πιθανές μελλοντικές δράσεις για την ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε αξιόπιστες και επαληθευμένες πληροφορίες, καθώς και για την πρόληψη της διάδοσης της παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο.

Προσπάθεια
Τα μέλη του Ομίλου επιλέχθηκαν από τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από περισσότερες από 300 αιτήσεις. “Μέσω συλλογικής προσπάθειας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ πλατφορμών, μέσων ενημέρωσης, κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκών κύκλων και δημοσιογράφων, καθώς και του δημόσιου τομέα, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε αποτελεσματικές δράσεις για την καταπολέμηση της επιδημίας ψευδών πληροφοριών και παραπληροφόρησης online”, σχολίασε η αρμόδια Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Mariya Gabriel.

Ψευδείς ειδήσεις
Η διάδοση ειδήσεων, που παραπλανούν εσκεμμένα τους αναγνώστες, αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα για τη λειτουργία της δημοκρατίας, γεγονός που επηρεάζει την αντίληψη των πολιτών για την πραγματικότητα.

Τον Ιούνιο του 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε από την Επιτροπή να προβεί σε εις βάθος ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και του νομικού πλαισίου όσον αφορά τις ψευδείς ειδήσεις και να εξετάσει τη δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης για τον περιορισμό της διάδοσης και της εξάπλωσης ψευδούς περιεχομένου. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί προτεραιότητα και συμπεριέλαβε την πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα εργασίας για το 2018 της Επιτροπής.

Πηγή: sepe.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο