ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Ψηφιοποιείται η επίλυση των καταναλωτικών διαφορών

Σε λειτουργία τέθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα “Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή”, η οποία βάζει σε ηλεκτρονική οδό την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών. Με στόχο την αντιμετώπιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, στο θέμα των εγγυήσεων, των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά από τις επιχειρήσεις, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), δημιούργησε την πλατφόρμα “Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή”. Η πλατφόρμα έχει ως στόχο την εφαρμογή της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού στο θέμα των εγγυήσεων των αγαθών και των υπηρεσιών, που προσφέρονται στην αγορά από τις επιχειρήσεις.


 

Μέχρι σήμερα, ο καταναλωτής ενημερώνεται για τις εγγυήσεις των αγαθών και των υπηρεσιών που αγοράζει, είτε προφορικά από τον πωλητή, είτε γραπτά μέσα από τη συσκευασία (φυλλάδιο οδηγιών) του αγαθού, αφού το αγοράσει.

Με τη νέα υπηρεσία, οι επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή – εμπορία αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών, θα μπορούν να εφαρμόσουν – προωθήσουν μια πολιτική διαφάνειας προς το καταναλωτικό κοινό, ως προς τις εγγυήσεις που παρέχουν για τα αγαθά – υπηρεσίες που προσφέρουν, αυξάνοντας τόσο το κύρος τους, αλλά και το πελατολόγιο τους. Οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και έγκυρα να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις των αγαθών – υπηρεσιών που τους προσφέρονται, μέσα από ένα συγκεκριμένο σημείο του Διαδικτύου.

Λειτουργία
Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και είναι ταμειακά ενήμερες στο Επιμελητήριο που ανήκουν, θα έχουν τη δυνατότητα (μέσα από την πλατφόρμα “Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή”) να αναρτούν πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους καταναλωτές, ως προς τη διάρκεια, τον τρόπο υποστήριξης – συντήρησης – αντικατάστασης και όποια άλλη πληροφορία θεωρούν απαραίτητη. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα έχουν κίνητρο να αυξήσουν την ποιότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρουν, μέσα από τη διαφάνεια των εγγυήσεων, αποβλέποντας στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών τους και στην προσέλκυση νέων πελατών. Η επιχείρηση θα μπορεί να αποστέλλει μέσα από το “Σύστημα Μητρώου Εγγυήσεων Καταναλωτή” τη σχετική εγγύηση, που προσφέρεται με την πώληση ενός αγαθού/υπηρεσίας, απευθείας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές, που επιθυμούν να πληροφορηθούν σχετικά με τις προσφερόμενες εγγυήσεις αγαθών ή υπηρεσιών, θα έχουν τη δυνατότητα να τα αναζητούν, είτε με μέρος της περιγραφής του προϊόντος, είτε ανά προμηθευτή, ώστε να μπορούν να ενημερωθούν για τις εγγυήσεις που προσφέρονται, συγκριτικά ανά προμηθευτή, τις επεκτάσεις εγγυήσεων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Πηγή: sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο