ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Επέκταση των ψηφιακών εγγράφων σε όλο το ελληνικό Δημόσιο

Την επέκταση του συστήματος των ψηφιακών εγγράφων και της ηλεκτρονικής υπογραφής σε όλο Δημόσιο προωθεί το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Όπως τόνισε ο αρμόδιος Υπουργός κ. Νίκος Παππάς, τον επόμενο μήνα θα ανακοινωθεί η επέκταση του συστήματος της ψηφιακής υπογραφής και των ηλεκτρονικών εγγράφων σε όλο το Δημόσιο. Ο κ. Παππάς ανέφερε ότι η λειτουργία του συστήματος ψηφιακών εγγράφων και υπογραφής στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έφερε την πρώτη εβδομάδα μείωση 6%-7% στις δαπάνες για μελάνι και χαρτί. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η εκτιμώμενη εξοικονόμηση από την επέκταση σε όλο το Δημόσιο, είναι €400 εκατ. ετησίως, ενώ το κόστος για τη λειτουργία του συστήματος είναι €20 εκατ.


 

Τις παραπάνω επισημάνσεις έκανε ο κ. Παππάς σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την παρουσίαση μελέτης σχετικά με  τα οφέλη από τις επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μετά την αύξηση του δείκτη πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Μεταξύ άλλων, η μελέτη του Επιμελητηρίου διαπιστώνει ότι η συνεχής ανάπτυξη της ταχύτητας του Διαδικτύου στην Ελλάδα θα συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης για ψηφιακές υπηρεσίες, που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξουν την απασχόληση. Οι συντάκτες της έρευνας επισημαίνουν, πάντως, ότι ιδιαίτερη προσοχή, λόγω και της ιδιομορφίας της Ελλάδας, θα πρέπει να δοθεί στη διείσδυση του διαδικτύου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις αγροτικές – νησιωτικές περιοχές.

Στη μελέτη εξετάζεται, συνολικά, η συμβολή του Διαδικτύου στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική μεγέθυνση. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην επίδραση που έχει η αύξηση της διάχυσης και της ταχύτητας του διαδικτύου στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην Απασχόληση και στις Επιχειρήσεις.

Απασχόληση
Επικαλούμενη τα σχετικά στοιχεία οικονομικών μελετών, που παρουσιάζονται και αφορούν σε οικονομίες του ΟΟΣΑ, η έρευνα του ΟΕΕ επαναλαμβάνει ότι μια αύξηση της διάχυσης κατά 10% της ευρυζωνικότητας οδηγεί σε αύξηση της τάξεως του 1,5%-2,5% του ΑΕΠ.  Ομοίως και στον τομέα της απασχόλησης, τα ευρήματα είναι εξίσου ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με έκθεση της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015), η οποία βασίζεται σε ευρήματα έξι ερευνών προκύπτει ότι, για κάθε €1 δις που επενδύεται στην ανάπτυξη του διαδικτύου, δημιουργούνται κατά μέσο όρο 9.300 θέσεις εργασίας.

Ποσοστό ικανοποίησης
Μεταξύ άλλων, πάντως, η μελέτη έδειξε ότι το ποσοστό ικανοποίησης των ελληνικών εταιρειών από τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, που λαμβάνουν από τους παρόχους, είναι χαμηλό. Συγκεκριμένα, η μελέτη έδειξε ότι το ποσοστό ικανοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες που τους προσφέρουν οι πάροχοι, φτάνει το 40%, ενώ χαρακτηρίζουν υψηλού κόστους την παρεχόμενη υπηρεσία.

Η έρευνα
Το  Οικονομικό Επιμελητήριο της  Ελλάδας εκπόνησε τη μελέτη, μετά από ανάθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Αντικείμενο της, είναι τα οφέλη από τις επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μετά την αύξηση του δείκτη πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Πηγή: sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο