ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Νέα μηχανογράφηση καταστήματος στη Λάρισα!

Νέα μηχανογράφηση του καταστήματος εστίασης Detox Cafe με την εφαρμογή του imePos στον Τύρναβο, Λάρισα. Η επιχείρηση μηχανογραφήθηκε από τον επίσημο αντιπρόσωπο της ΙΜΕ Πληροροφορική στη Λάρισα, Octal.

Μετάβαση στο περιεχόμενο