ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Η Ελλάδα στις πέντε πρώτες χώρες στην αξιοποίηση του “Σχεδίου Juncker”

Τη θέση της μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, που κάνουν τη μεγαλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του λεγόμενου “Σχεδίου Juncker” κατάφερε να βελτιώσει το Δεκέμβριο η Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Δεκέμβριο, οι πέντε πρώτες χώρες που αξιοποίησαν καλύτερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κατά σειρά επενδύσεων ανάλογα με το ΑΕΠ, είναι η Εσθονία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.


 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕπ, αυτήν την εβδομάδα, το ΕΤΣΕ αναμένεται να κινητοποιήσει €256,1 δις σε επενδύσεις. Οι συμφωνίες που εγκρίνονται βάσει του ΕΤΣΕ, αφορούν συνολική χρηματοδότηση ύψους €51,1 δις και στα 28 κράτη – μέλη. Περίπου 539.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αναμένεται να επωφεληθούν από τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τη διετία 2016-2017, συμφωνήθηκαν μεταξύ Ελλάδας και ΕΤΕπ προγράμματα και έργα ύψους €5 δις, ποσό ρεκόρ της τελευταίας 10ετίας. Οι συμφωνίες αυτές έφεραν επιπλέον €2 δις εκταμιεύσεις στην ελληνική οικονομία, μέσα στο 2017. Για τα επόμενα τρία χρόνια, δρομολογήθηκαν συμφωνίες με την ΕΤΕπ για έργα ύψους €7 δις που θα πυροδοτήσουν επενδύσεις άνω των €20 δις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ίδιας της ΕΤΕπ.

Επέκταση
Την περασμένη εβδομάδα, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν την έγκριση του κανονισμού για την παράταση της λειτουργίας και την ενίσχυση του ΕΤΣΕ, του κεντρικού πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Η ψηφοφορία της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε, έτσι, το “πράσινο φως” για το ΕΤΣΕ 2.0.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, κ. Jyrki Katainen, σχολίασε σχετικά: “Οι υποστηριζόμενες από το ΕΤΣΕ επενδύσεις, που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα, θα αυξήσουν το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,7 % και θα δημιουργήσουν περίπου 700.000 θέσεις εργασίας έως το 2020. Χάρη στο ΕΤΣΕ 2.0, θα δημιουργηθούν ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας. Το επενδυτικό σχέδιο είναι ιδιαίτερα επιτυχές, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΜμΕ, καθώς αναμένεται, ήδη, 539.000 μικρές επιχειρήσεις να επωφεληθούν από χρηματοδότηση για την ανάπτυξή τους”.

Ο κανονισμός για το ΕΤΣΕ 2.0 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018. Εκτός από την παράταση του χρονοδιαγράμματος από τα μέσα του 2018 έως το τέλος του 2020, η απόφαση του Κοινοβουλίου σηματοδοτεί την αύξηση του επενδυτικού στόχου από €315 δις σε τουλάχιστον €500 δις.

Σχέδιο Juncker
Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, το σχέδιο Juncker, επικεντρώνεται στην τόνωση των επενδύσεων με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, μέσω της αποτελεσματικότερης χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, της άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις, καθώς και της προβολής και της τεχνικής υποστήριξης επενδυτικών έργων. Μέχρι στιγμής, τα έργα και οι συμφωνίες του ΕΤΣΕ που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση αναμένεται να κινητοποιήσουν πάνω από €250 δις σε επενδύσεις και να στηρίξουν περίπου 528.000 ΜμΕ σε όλα τα 28 κράτη – μέλη. Η ΕΤΕπ εκτιμά ότι, έως το 2020, το ΕΤΣΕ θα έχει συμβάλει στη δημιουργία 700.000 θέσεων εργασίας και θα έχει αυξήσει το ΑΕΠ της Ε.Ε. κατά 0,7 %.

Πηγή: sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο