Απογοητευμένα τα στελέχη από τη συμβολή του ΕΣΠΑ στην προώθηση των ΤΠΕ

espa tpeΑπογοητευμένα δηλώνουν τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων από τη συμβολή του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην προώθηση των τεχνολογιών αιχμής. Η πλειονότητα των Συμβούλων μάνατζμεντ στην Ελλάδα θεωρεί ότι το ΕΣΠΑ “λίγο” συνέβαλε στην αντιμετώπιση διαθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΣΜΑ (Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος), περισσότερα από ένα στα δύο στελέχη (52,4%) θεωρούν ότι η συμβολή του ΕΣΠΑ στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών ήταν μικρή. Την ίδια στιγμή, πάντως, υπάρχει ένα ποσοστό 42,7% που απαντά ότι το ΕΣΠΑ συνέβαλε “σημαντικά” και “αρκετά” στην την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, 42,7%.

Η σχετική έρευνα καταγράφει και τις προτιμήσεις των Συμβούλων για την κατανομή των χρηματικών πόρων του ΕΣΠΑ μεταξύ των πέντε στόχων, που θέτει η .ΕΕ. Οι προτεραιότητες των Συμβούλων στρέφονται περισσότερο προς την “εξυπνότερη” Ευρώπη που προάγει τον καινοτόμο και “έξυπνο” βιομηχανικό μετασχηματισμό, καθώς και προς την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και την πράσινη Ε.Ε. Ακολουθούν η ενίσχυση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των περιοχών και, τέλος, η ενίσχυση της κινητικότητας και των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Η τρίτη αυτή προτεραιότητα συνάδει με την απογοήτευση των Συμβούλων από την συνεισφορά του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην προώθηση τεχνολογιών αιχμής.

Οι Σύμβουλοι θεωρούν, πάντως, ότι οι κυριότεροι τομείς, όπου το ΕΣΠΑ συνέβαλε, ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που συγκέντρωσε 50 “ψήφους”, η εξοικονόμηση ενέργειας με 39 και η βελτίωση της οργάνωσης των επιχειρηματικών μονάδων με 29.

Σκεπτικισμός
Όπως είχε διαφανεί και από τις έρευνες των προηγουμένων ετών, οι Σύμβουλοι είναι σε σημαντικό βαθμό σκεπτικοί σε ό,τι αφορά τη συμβολή του ΕΣΠΑ στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Η πλειονότητα θεωρεί ότι η συμβολή του ήταν “μέτρια” και μόνο ποσοστό 24,4% θεωρεί τη συμβολή αυτή σημαντική. Από την άλλη πλευρά, περισσότεροι από ένας στους πέντε συμβούλους εκτιμούν ότι η συμβολή ήταν μικρή ή ανύπαρκτη.

Η γενική εικόνα που προκύπτει για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω του ΕΣΠΑ, είναι ότι η συμβολή του ήταν μικρή. Αυτό υποστηρίζει η πλειονότητα, 63,3% των συμβούλων. Λιγότεροι από ένα τρίτο, ποσοστό 30,4%, θεωρεί ότι η συμβολή ήταν “αρκετή” και μόλις το 2,5% ότι ήταν “σημαντική”, έναντι 3,8% που τη θεωρεί “ανύπαρκτη”.

Κάπως ευνοϊκότερη είναι η εικόνα που δημιουργείται από τις απαντήσεις των Συμβούλων για τη συμμετοχή του ΕΣΠΑ στην ενίσχυση της εν γένει ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα πιστεύει ότι υπήρξε “αρκετή” συμβολή σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των υποδομών και μεταφορών και δικτύων. Αντιθέτως, όμως, αντίστοιχα μεγάλη μερίδα Συμβούλων θεωρούν ότι υπήρξε περιορισμένη συνεισφορά στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης, που είναι και ένα από τα κυριότερα εμπόδια στην επιχειρηματική δράση και στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού.

Πηγή: http://www.sepe.gr/

 

1 στις 2 αυτοκινητοβιομηχανίες θα είναι “smart” την επόμενη πενταετία

smart carsΕξαιρετική “ωριμότητα” στον τομέα των υποδομών “έξυπνων” εργοστασίων επιδεικνύει η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία προπορεύεται έναντι άλλων κλάδων, σε αυτό που αποκαλείται “smart factory”. Για την ακρίβεια, έως το 2025, αναμένεται ότι σχεδόν ένα στα δύο εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων (44%) θα είναι smart. Για να υποστηρίξει όλη αυτή τη μετάβαση, ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας θα αυξήσει τις επενδύσεις του σε smart εργοστάσια κατά 60% τα επόμενα τρία χρόνια, γεγονός που θα φέρει αύξηση της παραγωγικότητας του κλάδου άνω των $160 δισ.

Νέα έρευνα του Ινστιτούτου “The Capgemini” διαπιστώνει ότι, σήμερα, μόνο μια μειοψηφία αυτοκινητοβιομηχανιών είναι πλήρως έτοιμη να επωφεληθεί από την ανάπτυξη των “έξυπνων” εργοστασίων. Η ανάλυση της Capgemini κατατάσσει το 72% των αυτοκινητοβιομηχανιών στην κατηγορία “αρχάριοι” σε επίπεδο υιοθέτησης των “smart factories”, σε σύγκριση με μόλις 10% που είναι “πρωτοπόροι”.

Η έρευνα (How automotive organizations can maximize the smart factory potential) παρακολουθεί διαχρονικά την εξέλιξη των ευφυών συστημάτων, υποδομών και εφαρμογών στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, τους τελευταίους 18-24 μήνες, το 30% των εργοστασίων στον κλάδο έχει γίνει “έξυπνο”σε σύγκριση με 24% το 2017/18.

Επιπλέον, σχεδόν το ήμισυ (48%) των στελεχών του κλάδου πιστεύει ότι σημειώνει “καλή ή καλύτερη από την αναμενόμενη” πρόοδο στην πορεία προς το “έξυπνο” εργοστάσιο, σε σύγκριση με το 38% που απάντησε θετικά στην ίδια ερώτηση 18 μήνες νωρίτερα.

Ταχύτερα από άλλους κλάδους
Η αυτοκινητοβιομηχανία - σύμφωνα πάντα με την έρευνα - κινείται ταχύτερα από άλλους κλάδους προς το “έξυπνο” εργοστάσιο. Ενώ το 44% των εταιρειών του κλάδου απαντά ότι έχει έτοιμη στρατηγική για ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας τα επόμενα πέντε χρόνια, το αντίστοιχο ποσοστό στον τομέα της μεταποίησης είναι 42%, ενώ ακολουθεί ο τομέας της ενέργειας με 40%. Οι επενδύσεις σε “έξυπνα” εργοστάσια αντικατοπτρίζουν μια τεράστια ευκαιρία παραγωγικότητας. Μέχρι το 2023, η έρευνα εκτιμά ότι τα “έξυπνα” εργοστάσια θα μπορούσαν να αποφέρουν κέρδη σε επίπεδο παραγωγικότητας από $135 δισ. έως $167 δισ.

“Οι εταιρείες παραγωγής αυτοκινήτων έχουν προχωρήσει ταχύτερα τις πρωτοβουλίες για τη μετατροπή των εργοστασίων τους σε “έξυπνα” τα τελευταία δύο χρόνια και έχουν σαφή πρόθεση να αυξήσουν τον ρυθμό υλοποίησης αυτού του μετασχηματισμού από εδώ και πέρα”, αναφέρουν οι αναλυτές. Βέβαια, για να μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν αυτές τις αλλαγές, οι εταιρείες παραγωγής αυτοκινήτων είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουν τα κενά σε επίπεδο στελεχών με τις κατάλληλες δεξιότητες. Την ίδια στιγμή, ενώ τα “έξυπνα” εργοστάσια αποτελούν έναν κρίσιμο τμήμα της ευφυούς βιομηχανίας, οι αυτοκινητοβιομηχανίες - όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας - πρέπει επίσης να επικεντρωθούν σε “έξυπνες” λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της “ευφυούς” αλυσίδας εφοδιασμού και της “έξυπνης” διαχείρισης των υπηρεσιών, προκειμένου να ξεκλειδώσουν πλήρως τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών.

Πηγή: http://www.sepe.gr

Οι επενδύσεις στην καινοτομία φέρνουν διπλάσιο ρυθμό αύξησης εσόδων

ependyseis kainotomiaΘετικό και μετρήσιμο αποτύπωμα στα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων έχει η επένδυση στην καινοτομία, με τις επιχειρήσεις, που τοποθετούν την καινοτομία στο επίκεντρο της στρατηγικής τους, να επιτυγχάνουν βελτιωμένα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες ανά τον κόσμο, που καταφέρουν να διαχειριστούν επαρκώς το θέμα καινοτομία πετυχαίνουν διπλάσιο ρυθμό αύξησης των εσόδων τους από εκείνες που δεν χειρίζονται εντατικά την καινοτομία. Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες έχουν καταφέρει να αντιμετωπίζουν με επάρκεια το θέμα της καινοτομίας αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μόνο ποσοστό της τάξης του 12%. Αυτό το 12% των εταιρειών πέτυχε, κατά μέσο όρο, την περίοδο 2013-2018, σύμφωνα με έρευνα της Accenture, μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων 5,9% έναντι 2,9% των εταιρειών, που χειρίζονται πιο “αποσπασματικά” μόνο την καινοτομία και δεν την έχουν εντάξει σε μια συνολική στρατηγική.

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η έρευνα “Governing Innovation: The Recipe for Portfolio Growth”, που στηρίχθηκε σε δείγμα 1.100 επιχειρήσεων και είχε ως στόχο να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εφαρμόζουν καινοτόμες στρατηγικές στο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Να σημειωθεί ότι η Accenture ορίζει ότι μια επιχείρηση κάνει εντατική χρήση της καινοτομίας, όταν υιοθετεί τουλάχιστον έξι από 12 συγκεκριμένες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. “Η καινοτομία οφείλει να βρίσκεται στον πυρήνα κάθε νέας επιχειρηματικής απόφασης. Ωστόσο, πολλές εταιρείες δεν διαθέτουν την πειθαρχία, που απαιτείται για να μετατρέψουν τις επενδύσεις στην καινοτομία σε ανάπτυξη”, αναφέρει η σχετική μελέτη της Accenture.

Συγκεντρωτική λογική
Ενώ η μεγάλη πλειονότητα των εταιρειών, παγκοσμίως και συγκεκριμένα το 84% δηλώνει ότι χειρίζεται την καινοτομία σε κεντρικό επίπεδο, για παράδειγμα μέσω ενός επικεφαλής ανώτερου υπαλλήλου ή μιας επιτροπής καινοτομίας, η έκθεση επισημαίνει ότι η συγκεντρωτική κατεύθυνση και διοίκηση μπορεί να μην αρκούν, ώστε οι εταιρείες να κεφαλαιοποιήσουν επαρκώς την καινοτομία.

Το παράθυρο ευκαιρίας, που ανοίγει, πάντως, η καινοτομία για τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, παραμένει διάπλατα ανοιχτό στη σημερινή συγκυρία, ακόμη και για τις εταιρείες εκείνες, που δεν έχουν χαράξει μέχρι σήμερα μια συνολικά καινοτόμα στρατηγική. Για την ακρίβεια, επιχειρήσεις και οργανισμοί, που προσεγγίζουν μεν ευκαιριακά σήμερα το θέμα καινοτομία, αλλά σχεδιάζουν να την τοποθετήσουν εντατικά στο επίκεντρο της εταιρικής τους στρατηγικής, έχουν την ευκαιρία να υπερδιπλασιάσουν τον ρυθμό αύξησης των εσόδων τους από 2,9% σήμερα στο 6,5%, κατά μέσο όρο, στο μέλλον. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, όσο πιο συστηματική είναι η προσέγγισή των εταιριών σε καινοτόμες στρατηγικές, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η αύξηση των εσόδων τους.

Πηγή: http://www.sepe.gr

Ανοδική πορεία ακολουθεί η ελληνική αγορά τεχνολογικών προϊόντων

anodiki poreia texnologikaΣε θετικό έδαφος βρέθηκε η ελληνική αγορά τεχνολογικών καταναλωτικών αγαθών το 2019, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα και τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα €2,236 δισ. Το πρόσημο ήταν θετικό και σε επίπεδο 4ου τριμήνου, καθώς η αξία της αγοράς ενισχύθηκε κατά 2% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των €703 εκατ. Πάντως, σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία του GfK TEMAX, από τις επτά επιμέρους προϊοντικές κατηγορίες της αγοράς, μόνο οι τρεις “είδαν” θετικό πρόσημο, ενώ στη βάση του τελευταίου τριμήνου τα αρνητικά πρόσημα ήταν περισσότερα, με μόλις δύο κατηγορίες να κινούνται ανοδικά σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, οι αυξήσεις στις συγκεκριμένες κατηγορίες ήταν αρκετά έντονες, ώστε να τραβήξουν όλη την αγορά προς την άνοδο - τόσο στο σύνολο του 2019, όσο και σε επίπεδο τριμήνου.

Οι κατηγορίες, που κατάφεραν να εμφανίσουν άνοδο πωλήσεων στη διάρκεια του 2019, ήταν οι Μεγάλες Οικιακές Συσκευές (αύξηση κατά 10,6%), οι Μικρές Οικιακές Συσκευές (7%) και οριακά τα Προϊόντα Πληροφορικής (όπου η άνοδος ήταν κατά 0,2%). Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι οι τέσσερις προϊοντικές κατηγορίες, που βρέθηκαν σε πτωτική τροχιά το 2019 - από πλευράς αξίας - ήταν τα Ηλεκτρονικά Καταναλωτικά Αγαθά (μείωση κατά 2,7%), τα Φωτογραφικά Είδη (4,1%), οι Τηλεπικοινωνίες (1%) και τα Είδη Εξοπλισμού Γραφείων (μείωση κατά 7,9%).

Τηλεπικοινωνίες - Πληροφορική
Στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, η αξία της αγοράς μειώθηκε σε επίπεδο έτους στα €659 εκατ. (€207 εκατ. το 4ο τρίμηνο του 2019). Αξιοσημείωτη ανάπτυξη παρουσίασαν τα Headsets και τα Core Wearables, λόγω των προωθητικών ενεργειών, κυρίως, στην περίοδο Black Friday και των Χριστουγέννων. Αντίθετα, η κινητή και σταθερή τηλεφωνία διατήρησαν τα αρνητικά πρόσημα και για το 2019.

Στα Προϊόντα Πληροφορικής, η αξία της αγοράς περιορίστηκε σε επίπεδο έτους στα €477 εκατ. (€152 εκατ. το 4ο τρίμηνο του 2019). Μεγάλη πτώση παρουσίασαν οι κατηγορίες Media Tablets, ενώ την πτωτική πορεία συνέχισε και η κατηγορία των Gaming & Leisure. Αρνητικό πρόσημο παρουσίασαν και οι κατηγορίες Pointing και Keying Devices. Στον αντίποδα, οι οθόνες συνέχισαν το 4ο τρίμηνο του 2019 να έχουν σημαντική ανάπτυξη, λόγω της ανάπτυξης του gaming. Αύξηση σημειώθηκε και στην κατηγορία των Visual Cameras, λόγω της ανάπτυξης του Smart Home, ενώ ένας λόγος για τη σημαντική ανάπτυξη στους φορητούς υπολογιστές ήταν η σημαντική πτώση τιμών.

Ηλεκτρονικά αγαθά
Στα Ηλεκτρονικά Καταναλωτικά Αγαθά, η αξία της αγοράς διαμορφώθηκε στο σύνολο της χρήσης του 2019 στα επίπεδα των €343 εκατ., ενώ το 4ο τρίμηνο του έτους οι πωλήσεις κινήθηκαν στα €124 εκατ. Οι προσφορές της Black Friday και των Χριστουγέννων οδήγησαν την κατηγορία της τηλεόρασης σε ανοδική πορεία, ενώ η κατηγορία των Loudspeakers κατέγραψε σημαντική αύξηση, βοηθούμενη από τις έντονες προσφορές στις τηλεοράσεις. Αντίθετα, πτώση παρατηρήθηκε στα PMP, DVD-Players, στις συσκευές πλοήγησης, στις κάρτες μνήμης, στα ακουστικά, στα USB και στα Camcorders.

Τέλος, ο κλάδος των φωτογραφικών προϊόντων σημείωσε αρνητικό πρόσημο και σε επίπεδο 4ου τριμήνου και στο σύνολο της χρήσης, ενώ και στα Είδη Εξοπλισμού Γραφείου & Αναλωσίμων το πρόσημο ήταν αρνητικό πρόσημο και στις δύο περιπτώσεις, τόσο όσον αφορά στα πολυμηχανήματα, όσο και στους εκτυπωτές. 

Πηγή: http://www.sepe.gr

Στην 3η θέση διεθνώς η Ελλάδα στη δυσκολία εύρεσης κατάλληλου προσωπικού

ellada prosopikoΤο τίμημα της «διαρροής» ανθρώπινου κεφαλαίου στα χρόνια της κρίσης φαίνεται ότι πληρώνει η Ελλάδα. Η χώρα σημειώνει το 2019 ρεκόρ 11ετίας, καθώς κατατάσσεται στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στη δυσκολία εύρεσης του κατάλληλου προσωπικού. Πλέον, σχεδόν 8 στους 10 εργοδότες (77%) στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κάλυψη θέσεων εργασίας.

Το ποσοστό 77% αποτελεί ρεκόρ για την Ελλάδα, αφού πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ από την έναρξη της Έρευνας το 2008, ενώ σημειώνει αύξηση κατά 16 μονάδες σε σύγκριση με το 2018. Οι εργοδότες στην Ιαπωνία εξακολουθούν να καταγράφουν τη μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης ταλέντου, με 88%, ακολουθεί η Ρουμανία με 86%, η Ταϊβάν με 77% και η Ελλάδα εξίσου με 77%, έχοντας μετακινηθεί κατά 4 θέσεις συγκριτικά με την 8η θέση που κατείχε το 2018.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ετήσιας Διεθνούς Έρευνας Έλλειψης Ταλέντου της ManpowerGroup για το 2019, οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται να μην αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα προσέλκυσης ταλέντων είναι η Ιρλανδία (27%), το Ηνωμένο Βασίλειο (23%) και η Κίνα (16%). Σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφεται εξίσου το υψηλότερο ποσοστό (54%) δυσκολίας εύρεσης εργαζομένων με τα απαιτούμενα προσόντα από το 2007 και συγκριτικά με το 2018 η αύξηση είναι 9 μονάδες.

Περιζήτητες θέσεις
Οι θέσεις των «Τεχνικών» κατέχουν τα πρωτεία στη λίστα με εκείνες που έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης στην Ελλάδα. Μάλιστα, «εκθρονίζουν» τους «Επαγγελματίες Πωλητές», που βρίσκονταν στην 1η θέση από την έναρξη της έρευνας το 2008. Στη δεύτερη θέση της ίδιας λίστας για το 2019 βρίσκονται οι «Πτυχιούχοι Μηχανικοί», που τοποθετούνταν στην 4η θέση της κατάταξης το 2018.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα -αλλά και η παγκόσμια εικόνα- επιβεβαιώνουν ότι οι ανάγκες σε δεξιότητες αλλάζουν πιο γρήγορα από ποτέ. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση επιδρούν καταλυτικά στην ταχεία αλλαγή των απαραίτητων τεχνικών προσόντων. Θέσεις εργασίας, όπως των Τεχνικών και των Μηχανικών, που εμφανίζουν υψηλή ζήτηση στην Ελλάδα, δεν μπορούν να καλυφτούν λόγω έλλειψης προσφοράς των κατάλληλων δεξιοτήτων.

Αναλυτικά, το 2019 οι δέκα θέσεις εργασίας με τη μεγαλύτερη δυσκολία κάλυψης στην Ελλάδα ήταν: Τεχνικοί, Πτυχιούχοι Μηχανικοί, Επαγγελματίες Πωλητές & Μάρκετινγκ, Προσωπικό υπηρεσιών  IT, Προσωπικό για Λογιστήρια & Οικονομικά Τμήματα, Εργάτες Κατασκευαστικού κλάδου, Υψηλόβαθμα Στελέχη, Προσωπικό για Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη, Εξειδικευμένοι Τεχνίτες και Προσωπικό Εξυπηρέτησης & Υποστήριξης Πελατών

Σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και ανάμεσα στις ΕΜΕΑ χώρες (Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Αφρική), στην κορυφή των θέσεων για τις οποίες οι εργοδότες δυσκολεύονται περισσότερο να καλύψουν, βρίσκονται οι «Εξειδικευμένοι Τεχνίτες». Επίσης παρατηρείται πως η θέση των «Επαγγελματιών Πωλητών & Μάρκετινγκ» βρίσκεται εντός τριάδας για την Ελλάδα, τις ΕΜΕΑ χώρες αλλά και παγκόσμια. Στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η θέση των «Τεχνικών» όπου στην Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση.

Η έρευνα
Για το 2019, στην Έρευνα Έλλειψης Ταλέντου της ManpowerGroup συμμετείχαν 24.419 εργοδότες από 44 χώρες. Η έρευνα διεξήχθη το Δ΄ Τρίμηνο του 2019 για 13η συνεχή χρονιά, με στόχο να προσδιοριστούν οι θέσεις εργασίας οι οποίες είναι δύσκολο να καλυφτούν, οι λόγοι για τους οποίους οι εργοδότες αντιμετωπίζουν την έλλειψη ταλέντου και οι στρατηγικές αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης.

Πηγή: http://www.sepe.gr

http://www.sepe.gr