ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

1 στις 2 εταιρείες στην Ελλάδα χρησιμοποιεί εντελώς νέες ή τεχνολογίες 5ετίας

Αυξανόμενη βαίνει η χρήση των νέων και των εντελώς νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με τη χώρα μας να εκπλήσσει ευχάριστα, αφού πετυχαίνει επιδόσεις καλύτερες του μέσου όρου των κρατών, που θεωρούνται καινοτόμα σε αυτόν τον τομέα. Το 2018, το ποσοστό των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων στην Ελλάδα, που χρησιμοποιούσε εντελώς νέες τεχνολογίες, κατέγραψε ήπια αύξηση σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, με τον σχετικό δείκτη να βρίσκεται στο 21,3% από 16% το 2017.

Συνολικά, ο δείκτης νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, που στηρίζονται σε εντελώς νέες ή έστω τεχνολογίες βάθους πενταετίας, διαμορφώνεται περίπου στο 45% στην Ελλάδα, αρκετά υψηλότερα από τις χώρες που θεωρούνται καινοτόμες στον τομέα αυτό. Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ υψηλά στη λίστα των χωρών, στις οποίες τα νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Πάντως, ανοδική τάση σημειώνεται και στο ποσοστό των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων στην Ελλάδα, που δηλώνει ότι αξιοποιεί ήδη γνωστές τεχνολογίες/διεργασίες και από 53,9% το 2017 ανέρχεται σε 55,9% το 2018.

Να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση της τεχνολογικής ταυτότητας των νέων εγχειρημάτων γίνεται σε τρία επίπεδα και αφορά τεχνολογίες που έχουν εμφανιστεί στην αγορά: εντός της προηγούμενης χρονιάς, εντός της τελευταίας πενταετίας ή είναι παλαιότερες της πενταετίας.

Την εικόνα αυτή σχετικά με την τεχνολογική ταυτότητα των νέων εταιρειών στην Ελλάδα περιγράφει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην ετήσια έκθεση για την Επιχειρηματικότητα 2018-2019. Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΟΒΕ στο παγκόσμιο ερευνητικό πρόγραμμα Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Περί καινοτομίας
Ένας άλλος δείκτης, που εξετάζει η έρευνα, συνδέεται με την καινοτομία των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της, φαίνεται ότι στις περισσότερες χώρες, οι μισοί τουλάχιστον επιχειρηματίες αρχικών σταδίων είναι μάλλον συνειδητοποιημένοι και ρεαλιστές ως προς το βαθμό καινοτομίας, που παρουσιάζουν τα εγχειρήματά τους.

Έτσι και στην Ελλάδα, το 2018, τρεις στους πέντε επιχειρηματίες δηλώνουν ότι κανένας (δυνητικός) πελάτης δε θα θεωρήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες τους νέα και πρωτοποριακά, επίδοση υψηλότερη από το μέσο όρο των χωρών καινοτομίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, προκαλεί ότι το 10% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων δηλώνει ότι όλοι οι πελάτες θα θεωρήσουν τα προϊόντα τους ως καινοτομικά, όταν στην έρευνα του 2017 το ποσοστό αυτό ανερχόταν μόλις στο 3,9% το 2017. Παρ’ όλο που η Ελλάδα εξακολουθεί να σημειώνει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών καινοτομίας, όπου ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται στο 18,3%, αυτό συνιστά αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη.

Πηγή: http://www.sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο