ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Το 57,7% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει την καινοτομία στο DNA του

Βελτιωμένη είναι η εικόνα που εμφανίζει η Ελλάδα σε θέματα επιχειρηματικής καινοτομίας, με το ποσοστό των εγχώριων εταιρειών, που έχουν την καινοτομία στο DNA τους να αυξάνεται και να προπορεύεται κατά πολύ του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Η χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ανέβηκε τρεις θέσεις στην ευρωπαϊκή κατάταξη στο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων την τριετία 2014-2016 σε σχέση με την προηγούμενη τριετία 2012-2014, κατακτώντας πλέον την 9η θέση. Το ποσοστό των καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων ανήλθε στο 57,7%, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 6,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την τριετία  2012-2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επίσημης στατιστικής πανευρωπαϊκής έρευνας CIS (Community Innovation Survey), η Ελλάδα μοιράζεται με τη Γαλλία την 9η θέση, με ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων 57,7%. Πρώτη χώρα στη ευρωπαϊκή κατάταξη είναι το Βέλγιο με ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων 68,1%, ενώ ακολουθούν η Πορτογαλία με ποσοστό 66,9% και η Φινλανδία με 64,8%. Τη δεκάδα κλείνει η Ιρλανδία με ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων 57,3%.

Να σημειωθεί ότι το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι υψηλότερο κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον μέσο όρο των 28 ευρωπαϊκών κρατών (50,6%).

Καινοτόμα προϊόντα
Όσον αφορά τους τομείς, όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις καινοτομούν – όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα – οι επιχειρήσεις, που καινοτομούν, εφάρμοσαν έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τύπους καινοτομίας: νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα (καινοτομία προϊόντος), νέες ή σημαντικά βελτιωμένες διαδικασίες (καινοτομία διαδικασίας), νέες οργανωσιακές μεθόδους (οργανωσιακή καινοτομία), νέες μεθόδους μάρκετινγκ (καινοτομία μάρκετινγκ). Ιδιαίτερα σημαντική είναι η θέση της Ελλάδας στην καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας, με ποσοστό 47,1%, το οποίο και την κατατάσσει στην 7η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (39,5%).

Ηγέτιδα ευρωπαϊκή χώρα στην καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας είναι το Βέλγιο με ποσοστό 62,1% και ακολουθούν η Πορτογαλία με ποσοστό 58,5% και η Φινλανδία με 58,2%. Τη δεκάδα κλείνει η Εσθονία με ποσοστό καινοτομίας προϊόντος ή/και διαδικασίας 44,4%.

Παράλληλα, με αύξηση 8,4 ποσοστιαίων μονάδων και ποσοστό καινοτομίας οργάνωσης ή/και μάρκετινγκ 46,7%, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην 6η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και 10,1 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο καινοτομίας οργάνωσης ή/και μάρκετινγκ (36,6%).

Στην καινοτομία οργάνωσης ή/και μάρκετινγκ, ηγέτιδα ευρωπαϊκή χώρα είναι το Λουξεμβούργο με ποσοστό 52,8% και ακολουθούν η Αυστρία με ποσοστό 51,8% και η Ιρλανδία με 49,5%. Τη δεκάδα κλείνει το Ηνωμένο Βασίλειο, με ποσοστό καινοτομίας οργάνωσης ή/και μάρκετινγκ 40,5%.

Η βιομηχανία
Στον τομέα της Βιομηχανίας, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, καινοτομεί το 59,5% των επιχειρήσεων, ενώ στον τομέα των Υπηρεσιών το 56,5%. Από τους επιμέρους τομείς της Βιομηχανίας στον κλάδο της Μεταποίησης, που περιλαμβάνει 4.000 εταιρείες, το ποσοστό των καινοτόμων αγγίζει περίπου το 60%, με αύξηση 4,4 ποσοστιαίων μονάδων (59,5% την τριετία 2014-2016 και 55,1% την τριετία 2012-2014). Στον τομέα των Υπηρεσιών, το μεγαλύτερο ποσοστό (62,7%) καινοτόμων επιχειρήσεων είναι στον κλάδο της “Ενημέρωσης και Επικοινωνίας”. Από αυτόν διακρίνεται – και αυτήν την τριετία – ο επιμέρους κλάδος των “Δραστηριοτήτων προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφών δραστηριοτήτων” με ποσοστό 82,1%.

Η έρευνα
Για την Ελλάδα, την έρευνα πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), σε συνεργασία με την  Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η έρευνα αφορά 11.000 περίπου ελληνικές επιχειρήσεις με 10 εργαζόμενους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Πηγή: http://www.sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο