ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Το κατάστημα HIGHWAY COFFEE στην Ξάνθη, μηχανογραφήθηκε με το imePos, από τον επίσημο αντιπρόσωπο της ΙΜΕ Πληροφορική, στη Βόρεια Ελλάδα ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε.

Κοινά ελάχιστα χαρακτηριστικά ασφαλείας, με υποχρεωτική τη χρήση βιομετρικών χαρακτηριστικών, αποκτούν τα δελτία ταυτότητας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νέα ψηφιοποιημένα δελτία ταυτότητας θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφάλειας με εκείνα των διαβατηρίων. Και στα δύο είδη ταξιδιωτικών εγγράφων, θα είναι υποχρεωτική η χρήση βιομετρικών στοιχείων. Τα δελτία θα περιλαμβάνουν, πλέον, βιομετρικά δεδομένα και συγκεκριμένα δύο δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου, τα οποία θα αποθηκεύονται σε ένα εξαιρετικά ασφαλές contactless chip με τη φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα του κατόχου. Τα παιδιά μέχρι έξι ετών θα εξαιρούνται από την υποχρέωση για τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα κράτη-μέλη μπορούν να παρατείνουν την εξαίρεση αυτή μέχρι την ηλικία των δώδεκα ετών.

Τα κράτη-μέλη θα αρχίσουν να εκδίδουν τις νέες ταυτότητες σε δύο χρόνια. Τα δελτία ταυτότητας, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, θα σταματήσουν να είναι έγκυρα με τη λήξη τους (θα μπορούν να ανανεωθούν με τη νέα μορφή) ή το αργότερο δέκα χρόνια μετά την εφαρμογή των νέων κανόνων. Τα δελτία ταυτότητας, τα οποία δεν διαθέτουν τμήμα αναγνώσιμο από μηχάνημα, όπως στην περίπτωση των ελληνικών ταυτοτήτων, θα σταματήσουν να ισχύουν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Για ταυτότητες των οποίων οι κάτοχοι είναι ηλικίας άνω των 70 ετών θα προβλέπεται εξαίρεση.

Ο Κανονισμός
Το δρόμο για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, πανευρωπαϊκά, άνοιξε η ψήφιση του νέου Κοινοτικού Κανονισμού, ο οποίος θα ενισχύσει την ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής σε ολόκληρη την Ένωση. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κανονισμός, που ψήφισαν τα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, μόνο τα κράτη-μέλη, που εκδίδουν ήδη δελτία ταυτότητας για τους πολίτες τους, θα επηρεαστούν από τους νέους κανόνες. Τα νέα μέτρα δεν δημιουργούν νέες υποχρεώσεις για την έκδοση ταυτότητας για τους πολίτες (με τη σχετική εθνική νομοθεσία, όπου αυτή υφίσταται, να παραμένει σε ισχύ), ούτε υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη που δεν χρησιμοποιούν ταυτότητες να ξεκινήσουν να το κάνουν.

Καθώς περίπου 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι διαθέτουν, σήμερα, δελτία ταυτότητας μη μηχανικώς αναγνώσιμα, χωρίς βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία, στόχος της πρότασης είναι να περιοριστεί η χρήση πλαστών και παραποιημένων εγγράφων, που μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες και εγκληματίες για να εισέλθουν στην Ε.Ε. από τρίτες χώρες. Τη στιγμή που τουλάχιστον 86 διαφορετικοί τύποι ταυτοτήτων και 181 τύποι εγγράφων μόνιμης κατοικίας βρίσκονται σε κυκλοφορία στην Ε.Ε., οι νέοι κανόνες έχουν ως στόχο να καταπολεμήσουν τη χρήση προϊόντων πλαστογραφίας.

Πλαστά έγγραφα
Από τα 26 κράτη-μέλη της Ε.Ε. που εκδίδουν δελτία ταυτότητας για τους πολίτες τους, η απόκτησή τους είναι υποχρεωτική για τους πολίτες στα 15. Ο συνολικός αριθμός ανθρώπων, που εντοπίστηκαν με πλαστά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων ταυτοτήτων, κατά την είσοδο ή την έξοδό τους από την Ε.Ε. ή ενώ ταξίδευαν μέσω κάποιου κράτους-μέλους, αυξήθηκε κατά περίπου 16% από το 2013 μέχρι το 2015.

Να σημειωθεί ότι οι νέοι κανόνες υιοθετήθηκαν με 335 ψήφους υπέρ, 269 κατά και 21 αποχές. Το κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο, πριν τεθεί σε ισχύ.

Πηγή: http://www.sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο