ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Στη 13η θέση οι ελληνικές ΜμΕ στους δείκτες καινοτομίας του ΟΟΣΑ

Μια πολύ καλή επίδοση επιτυγχάνουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσον αφορά την καινοτομία. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 13η θέση ανάμεσα σε 39 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ ως προς το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που, την τριετία 2014-2016, εισήγαγαν νέα προϊόντα ή νέες επιχειρησιακές διαδικασίες.

Στην Ελλάδα, το 57,7% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται καινοτόμες, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του ΟΟΣΑ “Δείκτες Καινοτομίας”, που κοινοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT). Εστιάζοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικότερα σε αυτές που όχι μόνο υλοποίησαν καινοτομικές δραστηριότητες, αλλά τελικά εισήγαγαν στην αγορά νέα προϊόντα ή εφάρμοσαν νέες επιχειρησιακές διαδικασίες, η Ελλάδα με ποσοστό 56,87% βρίσκεται στη 13η θέση των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.

Στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται ο Καναδάς, με ποσοστό 73,3%, ενώ ακολουθούν η Ελβετία και η Νορβηγία, με 72,3% και 68,9% αντίστοιχα.

Σε όρους απασχόλησης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που την τριετία 2014-2016 εισήγαγαν νέα προϊόντα ή νέες επιχειρησιακές διαδικασίες, απασχολούν το 73,8% των εργαζομένων στις ΜμΕ, οι οποίες συμμετέχουν στην έρευνα.

Συνολική εικόνα
Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της καινοτομίας εμφανίζονται να έχουν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις. Κατά μέσο όρο, στις 39 χώρες του ΟΟΣΑ, το 53% των επιχειρήσεων εισήγαγε ένα νέο προϊόν ή μια νέα επιχειρησιακή διαδικασία. Αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούν το 70% των εργαζομένων των επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τείνουν να εισάγουν, παράλληλα, περισσότερους από έναν τύπο καινοτομίας, αναπτύσσοντας τόσο τα προϊόντα τους (αγαθά και υπηρεσίες), όσο και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της επιχείρησης (επιχειρησιακές διαδικασίες). Μάλιστα, ένα μεγάλο μέρος των καινοτομιών δεν συνδέεται με τη διεξαγωγή ενδοεπιχειρησιακής Ε&Α ή την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών. Μικρή μερίδα εταιρειών υιοθετεί καινοτομίες, που είναι καινούργιες στην αγορά τους. Συνήθως, οι επιχειρήσεις υιοθετούν καινοτομίες, που έχουν αναπτυχθεί από άλλες επιχειρήσεις.

Χρηματοδότηση
Η έκδοση αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που έχουν για την καινοτομία τόσο η κρατική χρηματοδότηση, όσο και η ζήτηση από την αγορά. Όσον αφορά τη ζήτηση από την αγορά, για παράδειγμα, οι εταιρείες, που δραστηριοποιούνται διεθνώς, είναι πιο πιθανό να έχουν υψηλά επίπεδα καινοτομίας και το αντίθετο. Από την άλλη, η κρατική χρηματοδότηση δείχνει να ευνοεί περισσότερο τις επιχειρήσεις, που υλοποιούν Ε&Α. Κατά μέσο όρο, το 36% των επιχειρήσεων με Ε&Α χρηματοδοτείται για την καινοτομική του δραστηριότητα, σε σχέση με μόλις 13% των επιχειρήσεων χωρίς Ε&Α.

Οι καινοτόμες αυτές επιχειρήσεις δεν ανήκουν μόνο στον κλάδο της μεταποίησης, στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή σε κλάδους με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, όπως η φαρμακευτική βιομηχανία, επισημαίνει η έκθεση. Οι καινοτομίες εντοπίζονται σε ένα ευρύτερο πεδίο οικονομικών δραστηριοτήτων, γεγονός που αναδεικνύει την υπάρχουσα δυναμική για μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Πηγή: http://www.sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο