ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Στα online κανάλια πωλήσεων επενδύουν τα ελληνικά σουπερμάρκετ

Εκτεταμένες επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες, τα online κανάλια πώλησης και την ηλεκτρονική επικοινωνία με τον πελάτη, έχουν πραγματοποιήσει την τελευταία πενταετία οι αλυσίδες σουπερμάρκετ στην Ελλάδα. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών, που υλοποίησε – κατά κύριο λόγο – ο κλάδος την πενταετία 2013-2018. Σύμφωνα με στοιχεία, τα οποία δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), οι συνολικές επενδύσεις των σουπερμάρκετ στη χώρα το συγκεκριμένο διάστημα, ανήλθαν σε €1,5 δις. Αφορούσαν δε κυρίως την ανάπτυξη των δικτύων με την προσθήκη καταστημάτων νέας γενιάς, τον εκσυγχρονισμό των αποθηκών, του δικτύου διανομής και του στόλου των οχημάτων, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας/πωλήσεων, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων καταστημάτων για αναβάθμιση της εμπειρίας των καταναλωτών, καθώς και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

“Οι συγκεκριμένες επενδύσεις θέτουν τις βάσεις για αύξηση της παραγωγικότητας, την είσοδο σε νέες αγορές όπως το food-to-go, την ανταπόκριση στις αναδυόμενες τάσεις των καταναλωτών και τη λειτουργία στο ψηφιακό περιβάλλον”, αναφέρει σχετικά το ΙΕΛΚΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, προκειμένου να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται σε αυτές τις απαιτήσεις, οι αλυσίδες σουπερμάρκετ στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να επενδύουν, με τις επενδύσεις να κινούνται σε υψηλά επίπεδα τα επόμενα χρόνια και να ξεπερνούν ετησίως τα €250 εκατ.

Επενδύσεις
Από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΙΕΛΚΑ, το πάγιο ενεργητικό των αλυσίδων σουπερμάρκετ στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία – παρά τις όποιες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί – αυξήθηκε κατά περίπου 18%, κάτι που μεταφράζεται σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περί το 3%. Το 2017 τα πάγια των αλυσίδων σουπερμάρκετ, που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις ανέρχονταν σε €3,8 δις έναντι €3,3 δις το 2012. Τα στοιχεία των παγίων των εταιρειών παρουσιάζουν αυξήσεις κάθε χρόνο, οι οποίες – ειδικά τα έτη 2016 και 2017 – ήταν ιδιαίτερα μεγάλες, λόγων των μεταφορών παγίων από τις εξαγορασθείσες εταιρείες στους νέους ομίλους και εταιρείες. Χαρακτηριστικό είναι ότι, ειδικά μετά το 2013, η αύξηση των παγίων ξεπερνά τα €100 εκατ. ανά έτος, ενώ και οι αποσβέσεις των παγίων ανά έτος παραμένουν σταθερές περί τα €120 εκατ.

“Όλοι οι νέοι όμιλοι και εταιρείες, κατά κανόνα, δεν έκλεισαν παρά ελάχιστα καταστήματα, επενδύοντας σημαντικά ποσά στη διαμόρφωση ενός ομοιογενούς και αποδοτικού δικτύου, κάτι που αφορά εκτός από τα ίδια τα καταστήματα και τις λοιπές αναγκαίες υποστηρικτικές υποδομές, για παράδειγμα αποθήκες, μεταφορές, τεχνικός εξοπλισμός, υποδομές και συστήματα”, αναφέρει το ΙΕΛΚΑ, προσθέτοντας ότι η αποδοτικότητα των επενδύσεων αυτών θα πρέπει να κριθεί σε βάθος χρόνου.

Πηγή: http://www.sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο