ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Πιο διαφανείς οι ηλεκτρονικές αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πιο διαφανείς γίνονται οι ηλεκτρονικές αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προσπάθεια να θωρακιστούν περαιτέρω τα δικαιώματα των καταναλωτών, όταν αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου. Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, η προσωρινή συμφωνία, που επιτεύχθηκε ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και εισάγει αυστηρότερους κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Τα νέα μέτρα υπόσχονται βελτιωμένη διαφάνεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ιδίως όσον αφορά τη χρήση διαδικτυακών αξιολογήσεων, εξατομικευμένες τεχνικές τιμολόγησης βάσει αλγορίθμων ή την υψηλότερη κατάταξη προϊόντων λόγω “τοποθετήσεων επί πληρωμή”. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει ότι κατά τις αγορές από ηλεκτρονικό κατάστημα, οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια για το αν αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες από επαγγελματία έμπορο ή από ιδιώτη, ώστε να γνωρίζουν τι προστασία τους παρέχεται σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Με τα νέα μέτρα θεσπίζεται η υποχρέωση των ηλεκτρονικών αγορών να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με το αν ο έμπορος, που φέρει ευθύνη σε μία συναλλαγή, είναι ο πωλητής και/ή η ίδια η ψηφιακή πλατφόρμα. Επίσης, κατά την αναζήτηση στο Διαδίκτυο, όπως προβλέπει η σχετική συμφωνία, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται σαφώς, όταν το αποτέλεσμα της αναζήτησης πληρώνεται από έμπορο. Θα ενημερώνονται επίσης για τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την κατάταξη των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Με τα νέα μέτρα προστατεύονται, εξάλλου, οι καταναλωτές όσον αφορά “δωρεάν” ψηφιακές υπηρεσίες, δηλαδή ψηφιακές υπηρεσίες για τις οποίες οι καταναλωτές δεν καταβάλλουν χρήματα, αλλά παρέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως: αποθήκευση στο cloud, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επίσης, οι εταιρείες υποχρεώνονται στην αφαίρεση δυσανάλογων επιβαρύνσεων, όπως η υποχρέωση χρήσης παρωχημένων μέσων επικοινωνίας, οι οποίες επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Συνολικά, οι σημαντικότερες βελτιώσεις που φέρνει η συμφωνία, είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών, οι αποτελεσματικές κυρώσεις και σαφείς κανόνες, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των προϊόντων δύο ποιοτήτων στην Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τους νέους κανόνες τον Απρίλιο του περασμένου έτους στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές. Μετά από την προσωρινή συμφωνία, τα νέα μέτρα θα εγκριθούν επίσημα από Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, ενώ τα κράτη-μέλη διαθέτουν 24 μήνες από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας για τη μεταφορά των διατάξεων της στο εθνικό δίκαιο.

Κυρώσεις
Ο σκοπός των νέων μέτρων της πρότασης είναι να διασφαλιστεί η καλύτερη επιβολή και να εκσυγχρονιστούν οι κανόνες προστασίας των καταναλωτών, ιδίως υπό το πρίσμα των ψηφιακών εξελίξεων. Οι εθνικές Αρχές καταναλωτών θα έχουν την εξουσία να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις με συντονισμένο τρόπο. Για εκτεταμένες παραβάσεις, που επηρεάζουν τους καταναλωτές, σε διάφορα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι οποίες υπόκεινται σε συντονισμένη επιβολή της νομοθεσίας σε επίπεδο Ε.Ε., το ανώτατο πρόστιμο, που μπορεί να επιβληθεί σε κάθε κράτος-μέλος θα ισούται τουλάχιστον με το 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου.

Πηγή: http://www.sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο