ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Οι online πλατφόρμες βελτιώνονται στον αγώνα κατά της παραπληροφόρησης

Τις επιδόσεις τους στον αγώνα κατά της παραπληροφόρησης βελτιώνουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτό, τουλάχιστον, προκύπτει από τις πρώτες ετήσιες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Twitter και επτά ευρωπαϊκές επαγγελματικές ενώσεις στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση.

Στον ένα χρόνο που μεσολάβησε από τον Οκτώβριο του 2018, όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο αυτορρυθμιστικός Κώδικας Δεοντολογίας, οι εκθέσεις καταγράφουν πρόοδο στην καταπολέμηση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης. Σε σύγκριση με τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2018, οι υπογράφοντες τον Κώδικα υποδεικνύουν βελτίωση της διαφάνειας. Επίσης, ο διάλογος με τις πλατφόρμες όσον αφορά τις πολιτικές τους εναντίον της παραπληροφόρησης δείχνει να είναι στενότερος.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που αναφέρεται σε σχέση με τις δεσμεύσεις, στις εκθέσεις δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην υλοποίηση των δεσμεύσεων για την ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών και της ερευνητικής κοινότητας. “Η παροχή δεδομένων και εργαλείων αναζήτησης εξακολουθεί να είναι αποσπασματική και αυθαίρετη και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ερευνητών για τη διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου”, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης, όπως σημειώνει, το εύρος των ενεργειών που ανέλαβε κάθε πλατφόρμα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της διαφέρει σημαντικά. Επιπλέον, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών – μελών ως της την εφαρμογή της πολιτικής των πλατφορμών, τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ευαισθησία για τα εκάστοτε εκλογικό πλαίσιο.

Δεσμεύσεις
“Επικροτούμε τη δέσμευση των διαδικτυακών πλατφορμών να γίνουν πιο διαφανείς όσον αφορά τις πολιτικές τους και να εντείνουν τη συνεργασία με ερευνητές, ελεγκτές γεγονότων και τα κράτη – μέλη. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς τον βαθμό προόδου μεταξύ των υπογραφόντων και οι εκθέσεις παρέχουν ελάχιστα στοιχεία για τον πραγματικό αντίκτυπο των μέτρων αυτορρύθμισης που ελήφθησαν το προηγούμενο έτος”, ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κυρία Βιέρα Γιούροβα, ο Επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας, κ. Τζούλιαν Κινγκ και η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κυρία Μαρίγια Γκάμπριελ.

“Εξακολουθεί να υπάρχει αυτοματοποιημένη προπαγάνδα και παραπληροφόρηση σε ευρεία κλίμακα και πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες σε όλους τους τομείς του κώδικα. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη νέα αυτή κατάσταση ως φυσιολογική. Παρ’ ότι οι προσπάθειες των διαδικτυακών πλατφορμών και των ελεγκτών γεγονότων είναι δυνατόν να μειώσουν την επιβλαβή μεταδοτικότητα μέσω των υπηρεσιών των πλατφορμών, υπάρχει ακόμα επείγουσα ανάγκη να εδραιωθεί από τις διαδικτυακές πλατφόρμες μια ουσιαστική συνεργασία με ευρύτερο φάσμα αξιόπιστων και ανεξάρτητων οργανισμών”, υπογραμμίζουν οι τρεις Επίτροποί.

Αξιολόγηση
Η συνολική αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματικότητα του κώδικα δεοντολογίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκτός από τις αυτοαξιολογήσεις από τους υπογράφοντες, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη στοιχεία που παρέχει η ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ERGA), όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης. Επίσης, θα λάβει υπόψη της την αξιολόγηση από τρίτο φορέα που έχουν επιλέξει οι υπογράφοντες, όπως προβλέπεται από τον κώδικα δεοντολογίας, αλλά και από ανεξάρτητο σύμβουλο που έχει προσλάβει η Επιτροπή, η οποία αναμένεται αρχές του 2020.

Πηγή: http://www.sepe.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο