ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Η τεχνολογία μπορεί να βελτιστοποιήσει το κόστος στον ασφαλιστικό κλάδο

Να επανασχεδιάσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, ώστε να ικανοποιήσουν τις νέες απαιτήσεις του πελάτη, καλούνται σήμερα οι ασφαλιστικές εταιρείες. Για τον κλάδο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον απλή επιλογή, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτιστοποίηση του κόστους και τις επενδύσεις σε σύγχρονες και καινοτόμες ιδέες. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της EY, EY Insurance Outlook 2019, οι σημερινές έντονες πιέσεις στα περιθώρια κέρδους σημαίνουν ότι η αποδοτικότητα του κόστους, ένας διαρκής στόχος για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, είναι πιο σημαντική από ποτέ.

“Οι ασφαλιστές θα πρέπει να σχεδιάσουν με προσοχή λειτουργικά μοντέλα και να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες, οι οποίες θα μπορούν να αποδώσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα βελτιώσεις κόστους και αποδόσεων”, αναφέρει η μελέτη. Μάλιστα, προσδιορίζει τις κορυφαίες τεχνολογίες, τις οποίες μπορούν να εξετάσουν οι ασφαλιστές, για τα προγράμματα μετασχηματισμού τους. Αυτές είναι το Blockchain, το Internet of Things και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Το Blockchain για ταυτοποίηση, αναδοχή και απόδοση απαιτήσεων και το IoT για ακριβείς πολιτικές αναδοχής με τη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, και τη μείωση ή την εξάλειψη απαιτήσεων, χρησιμοποιώντας συναφείς υπηρεσίες. Τέλος, την Τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών με αποτελεσματικό τρόπο και για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης απαιτήσεων, ειδικότερα για απλούστερες περιπτώσεις (π.χ. ζημιές αυτοκινήτου).

Διαδικτυακά μέσα
Ψηφιακό δείχνει να είναι το μέλλον και στο θέμα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων. “Ωθούμενοι από τις εμπειρίες τους σε άλλους κλάδους, οι πελάτες αναμένουν να αυξήσουν τις συναλλαγές τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες μέσω άμεσων, αλλά και διαδικτυακών μέσων, τα οποία διαθέτουν πλεονεκτήματα, καθώς εξασφαλίζουν αυξημένη διαφάνεια και καλύτερη εμπειρία”, διαπιστώνει η ΕΥ. Επιπλέον, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι πελάτες αναζητούν συμβουλές από τους ειδικούς, πριν λάβουν σημαντικές επενδυτικές αποφάσεις. Στην Αμερικανική Ήπειρο και την Ευρώπη, πολλοί ασφαλιστές επενδύουν στον τομέα του InsurTech, για να βελτιώσουν τη διανομή και να βελτιστοποιήσουν τα κόστη. Οι ασφαλιστές πολλές φορές δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, αφενός του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν σε ένα οικοσύστημα, το οποίο αναπτύσσεται με βάση τις αναδυόμενες τεχνολογίες, και, αφετέρου, του τρόπου συνεργασίας με τις InsurTech.

H έκθεση διαπιστώνει ότι επιτακτική προτεραιότητα για τους ασφαλιστές είναι να αποφασίσουν ποιες ικανότητες θα πρέπει να κατέχουν και να διαχειρίζονται οι ίδιοι, και ποιες να αναθέτουν σε τρίτους. Επιπλέον, οι ασφαλιστές πρέπει να ψηφιοποιήσουν τις απαρχαιωμένες εμπειρίες των πελατών τους και να αναπτύξουν μια βελτιωμένη πρόταση, που θα συμπληρώνεται από νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα ενισχύουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πελατών.

Πηγή: http://www.sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο