ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Η πλειοψηφία των γυναικών managers βλέπει την τεχνολογία ως ευκαιρία

Ως δομικό στοιχείο της στρατηγικής τους, αντιμετωπίζουν την τεχνολογία οι γυναίκες, που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρ’ όλους τους προβληματισμούς για την οικονομία, σχεδόν η πλειοψηφία των γυναικών (83%) σε ηγετικές θέσεις υποστηρίζει ότι οι ανατρεπτικές (disruptive) τεχνολογίες προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες παρά κινδύνους.

Επιπλέον, από την έρευνα προκύπτει ότι οι γυναίκες managers τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στα μοντέλα δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις αναμένουν θετικά αποτελέσματα επιστροφής επένδυσης (ROI – return of investment) από την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική διαδικασία αυτοματοποίησης. Πολύ σημαντικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι οι μισές Ελληνίδες γυναίκες επιθυμούν την ενίσχυση των γνώσεων τους σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες για την τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, η πλειοψηφία των γυναικών στελεχών δηλώνει ότι κατανοεί πολύ καλύτερα τους πελάτες τα τελευταία χρόνια, χάρη στις αναλύσεις δεδομένων (data analytics).

Τις παραπάνω απόψεις αποτυπώνει η έρευνα Global Female Leaders Outlook 2019 της KPMG, η οποία διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις αξιολογούν το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να διασφαλίσουν την ανάπτυξη τα επόμενα τρία χρόνια.

Προσδοκίες ανάπτυξης
Συνολικά, για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο σημαντικό προσωπικό κίνητρο είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχίας για την εταιρεία τους. Αυτό δηλώνει το 25% των γυναικών στην Ελλάδα (34% σε παγκόσμιο επίπεδο), ενώ το ένα τρίτο (35% στην Ελλάδα και 33% διεθνώς) κινητοποιείται από την ιδέα ότι οι πράξεις του θα επιφέρουν ένα μόνιμο αποτέλεσμα.

Οι ερωτηθείσες γυναίκες στην Ελλάδα φαίνεται να είναι πιο αισιόδοξες ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης τόσο της εταιρείας τους (87%), όσο και του κλάδου τους (73%). Τα αντίστοιχα ποσοστά σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 70% και 60% αντίστοιχα. Η εικόνα για την παγκόσμια οικονομία είναι ακόμα χειρότερη, καθώς μόλις το 38% των γυναικών σε παγκόσμιες ηγετικές θέσεις αναμένουν ανάπτυξη, με τα αποτελέσματα της Ελλάδας (25%) να ενισχύουν αυτήν την εικόνα.

Αισιόδοξες, όμως, φαίνονται οι Ελληνίδες με 38% να αναμένουν ανάπτυξη στη χώρα για τα επόμενα 3 χρόνια και 45% αντίστοιχα οι γυναίκες των υπόλοιπων χωρών. Επίσης, για τη διασφάλιση της ανάπτυξης της εταιρείας τους, περισσότερες από τις μισές ερωτηθείσες (62%) στην Ελλάδα, πιστεύουν στις δικές τους δυνάμεις και θεωρούν ότι η οργανική ανάπτυξη αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Ευελιξία και καινοτομία
Από την έρευνα προκύπτει, εξάλλου, ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα χρειαστεί να είναι εξαιρετικά ευέλικτοι και ανθεκτικοί σε disruptive επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Το 78% των γυναικών της έρευνας στην Ελλάδα θεωρεί ότι η ευελιξία αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία της επιχείρησης τους, ενώ παράλληλα βασίζονται στον έγκαιρο εντοπισμό των τάσεων αγοράς, ώστε να αντιδρούν γρήγορα στις αλλαγές.

Επιπλέον, μεγάλη πρόκληση αποτελεί η κινητοποίηση της εταιρείας προς την κατεύθυνση της καινοτομίας.

Γι’ αυτόν το λόγο, σχεδόν όλες οι ερωτηθείσες στη Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες (95% και 96%) δηλώνουν ότι οι διαδικασίες και η εφαρμογή της καινοτομίας χρήζουν βελτίωσης τα επόμενα τρία χρόνια. Οι γυναίκες στην Ελλάδα, επίσης, συμφωνούν (87%) ότι επιθυμούν μια εταιρική κουλτούρα, στην οποία οι υπάλληλοι συμμετέχουν στην οποιαδήποτε διαδικασία καινοτομίας χωρίς να φοβούνται τυχόν αρνητικές συνέπειες στην περίπτωση αποτυχίας.

Πηγή: http://www.sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο