ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Η καινοτομία σε ρόλο – “κλειδί” για τις οικογενειακές επιχειρήσεις

Απόλυτα συνυφασμένη με την επιβίωσή τους, θεωρούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις την καινοτομία. Όταν τα στελέχη των οικογενειακών επιχειρήσεων ερωτώνται ποια “εργαλεία” θεωρούν τα πιο σημαντικά για τη διατήρηση της σταθερότητας και της μελλοντικής τους επιτυχίας, οι πιο δημοφιλείς απαντήσεις είναι η ευελιξία (61%) και η καινοτομία (39%). Ωστόσο, η πιθανότητα αρνητικής έκβασης και μείωσης του πλούτου της οικογένειας λειτουργούν ανασταλτικά στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Επίσης, μόλις το 26% των επιχειρήσεων εφαρμόζει τη διαφοροποίηση στις δραστηριότητές του, ως στρατηγική διατήρησης της ευρωστίας του μακροπρόθεσμα, ενώ υπάρχει η πρόθεση από πληθώρα άλλων επιχειρήσεων για γεωγραφική επέκταση ή διεύρυνση της δραστηριοποίησής τους και σε άλλους κλάδους.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Deloitte, Global family business survey 2019: Long-term goals meet short-term drive, οι οικογενειακές επιχειρήσεις βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, που έχει τις ρίζες της σε κοινές αξίες, όραμα και κουλτούρα, και η οποία λειτουργεί ως βραχίονας διατήρησης του οικογενειακού ελέγχου της επιχείρησης σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, η οικογενειακή ιδιοκτησία, από μόνη της, δεν εγγυάται τη μακροζωία μιας επιχείρησης. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, η Deloitte πραγματοποίησε 791 συνεντεύξεις σε στελέχη από 58 χώρες, σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις ευκαιρίες που έχουν σήμερα. Η διατήρηση της οικογενειακής ιδιοκτησίας είναι ένας από τους βασικότερους μακροπρόθεσμους στόχους τους, ωστόσο μόνο το 41% νιώθει σιγουριά για τα ήδη διαμορφωμένα σχέδια διαδοχής.

Προκλήσεις
Η διατήρηση της ιδιοκτησίας και του οικογενειακού κεφαλαίου, καθώς και η διασφάλιση της κληρονομιάς αποτελούν τρεις από τις κυριότερες προκλήσεις για κάθε οικογενειακή επιχείρηση, σύμφωνα με την έρευνα. Ωστόσο, πολλά στελέχη δεν έχουν ακόμη διαμορφώσει ένα επίσημο σχέδιο διαδοχής. Για παράδειγμα, παρ’ όλο που το 68% των στελεχών δήλωσαν ότι σκοπεύουν να διατηρήσουν την επιχείρηση στα χέρια της οικογένειας, μόνο το 26% έχει ένα δηλωμένο σχέδιο διαδοχής για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ ακόμη λιγότεροι είναι όσοι έχουν ανάλογο πλάνο για τις θέσεις των ανώτατων στελεχών.

Επιπλέον, λιγότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η οικογένεια έχει κοινό όραμα για τη μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης. Το ίδιο ποσοστό των ερωτηθέντων θα ήταν διατεθειμένο να προσφέρει ένα ποσοστό του οικογενειακού ελέγχου επί της επιχείρησης, προκειμένου να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη οικονομική επιτυχία.

Ένας εναλλακτικός τρόπος προσέλκυσης κεφαλαίων, που τα στελέχη μπορούν να λάβουν υπόψη τους, είναι η πώληση μειοψηφικού πακέτου μετοχών σε άλλες οικογενειακές επιχειρήσεις ή γραφεία. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρείται το όραμα της επιχείρησης, παράλληλα με την οικογενειακή δομή της.

Πηγή: http://www.sepe.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο