ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Η διαχείριση των δεδομένων λειτουργεί ως επιταχυντής της καινοτομίας

Σε μια χρονική συγκυρία, όπου η καινοτομία αποτελεί – σε έναν μεγάλο βαθμό – και διαβατήριο για την επιχειρηματική επιτυχία, οι εταιρείες, ανά τον κόσμο, προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της καινοτομίας. Ποιοι παράγοντες ορίζουν, όμως, σήμερα την καινοτομία;

Κομβικό ρόλο φαίνεται ότι παίζουν τα δεδομένα, καθώς η διαχείριση των data λειτουργεί ως επιταχυντής της καινοτομίας. Οι πραγματικά καινοτόμοι επιχειρηματίες αντλούν δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές, καθώς γνωρίζουν ότι μόνο το επιχειρηματικό ένστικτο δεν αρκεί. Το 73% της κατηγορίας των “Ηγετών” σε θέματα καινοτομίας αντλεί συγχρόνως δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές.

Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η ταχύτητα. Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι, που έχουν καινοτόμο τρόπο σκέψης, σκέφτονται πάντα σε διάστημα τριμήνου και εβδομάδας και ποτέ σε χρόνια. Σχεδόν όλοι (96%) όσοι χαρακτηρίζονται ως “Ηγέτες” φέρνουν στην αγορά νέες ιδέες και λύσεις με μεγάλη ταχύτητα, σε αντίθεση με την κατηγορία των “Αδρανών” εργαζομένων, που μόλις το 17% κάνει το αντίστοιχο.

Τα παραπάνω διαπιστώνει η Mastercard και το Harvard Business Review Analytic Service σε μελέτη που καταγράφει 50 ενέργειες, οι οποίες μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή και καινοτομία στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους. Μία εξ αυτών των ενεργειών είναι η προτεραιοποίηση και η αναγωγή της καινοτομίας σε προτεραιότητα. Σχεδόν το 90% των “Ηγετών” θέτουν την καινοτομία ως στόχο σε υψηλόβαθμα στελέχη εταιρειών. Το γεγονός αυτό βοηθά στη διασφάλιση του σωστού προϋπολογισμού και προσφέρει σημαντική πρόοδο στις εταιρείες.

“Ηγέτες” και “Αδρανείς”
Αξιοποιώντας τις απαντήσεις που δόθηκαν σε 40 ερωτήσεις, δημιουργήθηκαν τρείς διαφορετικές κατηγορίες επιχειρηματιών και εργαζομένων. Ως “Ηγέτες”, ορίζονται όσοι μπορούν να κατανοήσουν και να εκτελέσουν καινοτόμες διαδικασίες. Οι ανήκοντες σε αυτό το γκρουπ έχουν μέσο όρο καινοτομίας 88.

Ως “Ακολουθητές” ορίζονται όσοι μπορούσαν να κατανοήσουν και να εκτελέσουν μερικούς από τους πυλώνες καινοτομίας των οργανισμών. Το 42% των ερωτηθέντων συμπεριλήφθηκε στη συγκεκριμένη κατηγορία με μέσο όρο 66. Τέλος, οι “Αδρανείς”, τελευταία κατηγορία, αποτελείται από όσους δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την έννοια της καινοτομίας και των πλεονεκτημάτων της με μέσο όρο 37.

Η ταυτότητα μιας εταιρείας
Αναφορικά με τους υπόλοιπους παράγοντες, που προσδιορίζουν την καινοτομία, η έρευνα διαπιστώνει ότι η ταυτότητα μιας εταιρείας είναι σημαντική. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προάγουν την έννοια της “επιχειρηματικότητας” στους υπαλλήλους τους. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται μια εταιρική κουλτούρα, που δέχεται το ρίσκο και οι εργαζόμενοι είναι πιο πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τις προκλήσεις στο επαγγελματικό περιβάλλον, ενώ επιπλέον, αυξάνονται οι καινοτόμες ιδέες στην εταιρεία.

Τέλος, σημαντική είναι και η σωστή εστίαση. Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές αναφέρουν ότι αναμένουν από τις εταιρείες να αναπτύξουν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και χαρακτηριστικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Συνεπώς, οι οργανισμοί πρέπει να εστιάσουν σε καινοτόμες ιδέες για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών τους.

Η έρευνα
Η Mastercard, σε συνεργασία με το τμήμα Business Review Analytic Service του Πανεπιστημίου του Harvard, παρουσίασαν την “Become 2020”, την πρώτη έκδοση μιας έρευνας, που επικεντρώνεται στην καινοτομία. Η ερευνητική πρωτοβουλία περιλαμβάνει τον δείκτη Business Innovators και τη σχετική έκθεση, Innovators Become Leaders, η οποία εξετάζει τα χαρακτηριστικά εκείνα που διαφοροποιούν τους πλέον καινοτόμους επαγγελματίες.

Τους τελευταίους έξι μήνες, το Harvard Business Review Analytic Services (HBRAS) διενήργησε έρευνα σε περισσότερα από 1.000 στελέχη, για τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί στους οποίους εργάζονται προσεγγίζουν την καινοτομία σε πέντε βασικές κατηγορίες: τις εσωτερικές διαδικασίες, το ανθρώπινο δυναμικό, τη χρηματοδότηση, την εμπειρία των καταναλωτών και την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων. Επιπλέον, τα στελέχη των οργανισμών κλήθηκαν να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θέτουν προτεραιότητες με βάση τις ανάγκες των καταναλωτών.

Πηγή: http://www.sepe.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο