ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Αυξημένα κονδύλια για την ψηφιακή μετάβαση στον νέο προϋπολογισμό της Ε.Ε.

Αυξημένα κονδύλια για τη μετάβαση της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή προβλέπει, μεταξύ άλλων, ο νέος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Στη βάση της προσωρινής συμφωνίας, στην οποία κατέληξαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα προβλεπόμενα για το 2020 κονδύλια θα είναι αυξημένα κατά €850 εκατ., σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Τα επιπλέον κεφάλαια που εξασφαλίστηκαν, θα κατευθυνθούν στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, στην ψηφιακή μετάβαση και στο πρόγραμμα Erasmus+ για τους νέους.

Όπως συμφωνήθηκε, οι συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων καθορίζονται σε €168,7 δισ., που συνιστά αύξηση κατά 1,5% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2019. Οι συνολικές πληρωμές ανέρχονται σε €153,6 δισ., σημειώνοντας άνοδο 3,4% από το 2019.

Στόχος της Ένωσης είναι να εξασφαλιστούν οι έγκαιρες πληρωμές προς τους δικαιούχους και να αποφευχθεί η σημαντική συσσώρευση των αιτήσεων πληρωμής κατά τα προσεχή έτη, ιδίως σε σχέση με την πολιτική συνοχής. Να σημειωθεί ότι τα συμφωνηθέντα ποσά βασίζονται στην υπόθεση ότι η Μεγάλη Βρετανία θα εξακολουθήσει να συμμετέχει πλήρως στη χρηματοδότηση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. έως το 2020.

Κατανομή κονδυλίων
Η Ένωση θα κατευθύνει στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας €25,3 δισ. (+ 7,9% σε σύγκριση με το 2019) για τα προγράμματα που υπάγονται στον υποτομέα 1α (ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση). Τα επιπλέον κονδύλια θα διατεθούν στο πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” (€13,5 δισ. συνολικά, +8,8%), στα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης EGNOS και Galileo (€1,2 δισ., + 74,8%) και το ενεργειακό σκέλος του “Συνδέοντας την Ευρώπη” (+35%). Το Erasmus+ θα λάβει €2,9 δισ. (+ 3,6%).

Για να καταπολεμηθεί η ανεργία των νέων στις πιο πληγείσες περιοχές, το κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων έχει οριστεί σε €145 εκατ.

“Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους ενισχύει την υποστήριξη για τους τομείς προτεραιότητας της Ε.Ε. και τα προγράμματα με τις καλύτερες επιδόσεις. Εξασφαλίζει, επίσης, μια ρεαλιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των φορολογουμένων και την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων που ενδέχεται να προκύψουν το 2020”, τόνισε ο Kimmo Tiilikainen, Υφυπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας, κύριος διαπραγματευτής του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό.

Κλιματική αλλαγή
Η Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο να αφιερώσει το 20% τουλάχιστον των δαπανών της στην προστασία του κλίματος έως το 2020. Για να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να αυξήσουν την εστίαση στις δράσεις που σχετίζονται με το κλίμα σε διάφορους τομείς, όπως η έρευνα και ανάπτυξη (Ορίζοντας 2020), οι μεταφορές και η ενεργειακή υποδομή (Μηχανισμός Συνδέοντας την Ευρώπη) και η εξωτερική δράση της Ε.Ε. Πρόσθετα κονδύλια έχουν, επίσης, διατεθεί για το πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε., το οποίο θα λάβει €590 εκατ. και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος για την πρόσληψη νέου προσωπικού (+6) για την υποστήριξη της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: http://www.sepe.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο