ΙΜΕ πληροφορική - Preloader

Απογοητευμένα τα στελέχη από τη συμβολή του ΕΣΠΑ στην προώθηση των ΤΠΕ

Απογοητευμένα δηλώνουν τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων από τη συμβολή του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην προώθηση των τεχνολογιών αιχμής. Η πλειονότητα των Συμβούλων μάνατζμεντ στην Ελλάδα θεωρεί ότι το ΕΣΠΑ “λίγο” συνέβαλε στην αντιμετώπιση διαθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΣΜΑ (Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος), περισσότερα από ένα στα δύο στελέχη (52,4%) θεωρούν ότι η συμβολή του ΕΣΠΑ στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών ήταν μικρή. Την ίδια στιγμή, πάντως, υπάρχει ένα ποσοστό 42,7% που απαντά ότι το ΕΣΠΑ συνέβαλε “σημαντικά” και “αρκετά” στην την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, 42,7%.

Η σχετική έρευνα καταγράφει και τις προτιμήσεις των Συμβούλων για την κατανομή των χρηματικών πόρων του ΕΣΠΑ μεταξύ των πέντε στόχων, που θέτει η .ΕΕ. Οι προτεραιότητες των Συμβούλων στρέφονται περισσότερο προς την “εξυπνότερη” Ευρώπη που προάγει τον καινοτόμο και “έξυπνο” βιομηχανικό μετασχηματισμό, καθώς και προς την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και την πράσινη Ε.Ε. Ακολουθούν η ενίσχυση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των περιοχών και, τέλος, η ενίσχυση της κινητικότητας και των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Η τρίτη αυτή προτεραιότητα συνάδει με την απογοήτευση των Συμβούλων από την συνεισφορά του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην προώθηση τεχνολογιών αιχμής.

Οι Σύμβουλοι θεωρούν, πάντως, ότι οι κυριότεροι τομείς, όπου το ΕΣΠΑ συνέβαλε, ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που συγκέντρωσε 50 “ψήφους”, η εξοικονόμηση ενέργειας με 39 και η βελτίωση της οργάνωσης των επιχειρηματικών μονάδων με 29.

Σκεπτικισμός
Όπως είχε διαφανεί και από τις έρευνες των προηγουμένων ετών, οι Σύμβουλοι είναι σε σημαντικό βαθμό σκεπτικοί σε ό,τι αφορά τη συμβολή του ΕΣΠΑ στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Η πλειονότητα θεωρεί ότι η συμβολή του ήταν “μέτρια” και μόνο ποσοστό 24,4% θεωρεί τη συμβολή αυτή σημαντική. Από την άλλη πλευρά, περισσότεροι από ένας στους πέντε συμβούλους εκτιμούν ότι η συμβολή ήταν μικρή ή ανύπαρκτη.

Η γενική εικόνα που προκύπτει για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω του ΕΣΠΑ, είναι ότι η συμβολή του ήταν μικρή. Αυτό υποστηρίζει η πλειονότητα, 63,3% των συμβούλων. Λιγότεροι από ένα τρίτο, ποσοστό 30,4%, θεωρεί ότι η συμβολή ήταν “αρκετή” και μόλις το 2,5% ότι ήταν “σημαντική”, έναντι 3,8% που τη θεωρεί “ανύπαρκτη”.

Κάπως ευνοϊκότερη είναι η εικόνα που δημιουργείται από τις απαντήσεις των Συμβούλων για τη συμμετοχή του ΕΣΠΑ στην ενίσχυση της εν γένει ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα πιστεύει ότι υπήρξε “αρκετή” συμβολή σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των υποδομών και μεταφορών και δικτύων. Αντιθέτως, όμως, αντίστοιχα μεγάλη μερίδα Συμβούλων θεωρούν ότι υπήρξε περιορισμένη συνεισφορά στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης, που είναι και ένα από τα κυριότερα εμπόδια στην επιχειρηματική δράση και στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού.

Πηγή: http://www.sepe.gr/

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο