Νέα μηχανογράφηση καταστήματος στη Λάρισα!

detox2Νέα μηχανογράφηση του καταστήματος εστίασης Detox Cafe με την εφαρμογή του imePos στον Τύρναβο, Λάρισα. Η επιχείρηση μηχανογραφήθηκε από τον επίσημο αντιπρόσωπο της ΙΜΕ Πληροροφορική στη Λάρισα, Octal.

Pin It