Μηχανογράφηση καταστήματος στη Ξάνθη...

highwaycoffee 2Το κατάστημα HIGHWAY COFFEE στην Ξάνθη, μηχανογραφήθηκε με το imePos, από τον επίσημο αντιπρόσωπο της ΙΜΕ Πληροφορική, στη Βόρεια Ελλάδα ΠΡΑΞΗ Ε.Π.Ε.

 

Pin It